Spolning av vattenledningar i Ystad centrum

Under perioden februari till och med april kommer vattenledningsnätet i västra delen av Ystads tätort att renspolas. Spolningen är ett underhållsarbete som görs med några års mellanrum för att få en stabil och bra vattenkvalitet. Spolningen sker med hjälp av tryckluft som leds in och ut via brand- eller spolposter och sker i ledningssystemet utanför fastigheternas serviser

Vilka påverkas?

Boende och verksamma i västra delen av Ystads tätort påverkas genom avstängning av vatten. Se nedan karta där rosa inringat område visar var spolning kommer att ske.

Hur påverkas jag?

Hushåll och verksamheter kommer att vara utan tillgång till rinnande vatten i 8-10 timmar, dag- eller nattid, när spolningen sker. Det kan förekomma missfärgat vatten i samband med arbetet, även eventuellt utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska aldrig dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. 

När berörs min fastighet?

Spolningen påbörjas i vecka 5. Arbetet sker i olika etapper och pågår fram till och med april. Eftersom arbetet kan ta olika lång tid i respektive etapp kan ingen detaljerad tidsplan göras med exakta dagar för vattenavstängning. Berörda privatpersoner, verksamheter och fastighetsägare kommer att få en lapp i brevlådan/portuppgången/entrén cirka 3-5 dagar innan det är dags för spolning.

Denna sida uppdateras löpande i högermariginalen med var spoling kommer att ske.
Anmäl dig gärna till vår SMS-tjänst där vi alltid skickar ut information om driftsstörningar.

Viktigt att tänka på

  • Tappa upp vatten i förväg i hinkar eller dunkar för dagsbehovet.
  • Du som har egen vattenmätare i huset, stäng gärna av inkommande vatten vid mätaren om möjlighet finns.
  • Använd inte vattnet den dag du direkt berörs av spolningen.
  • Drick eller använda inte starkt missfärgat vatten till matlagning.
  • Spola ej i kranarna under tiden arbetet pågår, det kan komma kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om du öppnar någon vattenkran under tiden spolningen pågår.
  • Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toaletten.
  • Använd inte disk- eller tvättmaskin (maskinerna kan skadas och tvätt kan missfärgas).
  • Spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.

Övrigt

Arbetet kommer att utföras av Svapipe AB på uppdrag av Ystads kommun.

Kontakt

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vårt mål är att du även framöver ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Har du frågor om hur detta kommer att påverka dig eller din verksamhet så är du välkommen att kontakta oss:

Tony Gunnemar, Ystads kommun
Mail: tony.gunnemar@ystad.se

Daniel Nikolov, Svapipe
Tel: 0733-69 36 06

Erik Edvinsson, Svapipe
Tel: 0733-69 36 08

Område inom den rosa markeringen på kartan kommer att påverkas av spolningen: 

Karta över Ystad

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren


Måste jag stänga av inkommande vatten?

Nej, det behöver du inte, men om du öppnar en kran under pågående arbete så kan det bli kraftiga luftstötar och missfärgat vatten.

Kan jag använda avloppet?

Ja, det kan du, men kom ihåg att inte spola i kranen utan använd redan upptappat vatten. 

Kommer ni att stänga av vattnet varje dag/natt?

Nej, bara i det område som behövs för att genomföra spolningen. Ibland kan större områden behöva stängas av än just där spolningen genomförs. Områdets storlek bestäms utifrån ventiler och brandposters läge.

Kan jag som bor utanför det avstängda området få störningar?

Vissa ventiler kanske släpper igenom så att det även uppstår störningar i närliggande områden. Det kan även uppstå missfärgat vatten i andra områden på grund av avstängningen.

Varför är vattnet "mjölkigt" efter avstängningen?

Det "mjölkiga" är enbart luft som är kvar i ledningen. Om du spolar upp vattnet i ett glas så ser du att det klarnar. Detta är ofarligt och kommer att spolas ut med tiden.

När ska ni spola ledningarna i mitt område?

Information kommer i brevlådan eller sätts upp vid trappuppgång veckan innan vi ska spola ditt område. Någon exakt tidpunkt för spolningen kan inte meddelas förrän 3-5 dagar innan.

Kan jag få ersättning för att ni stänger av vattnet?

Kommunen får stänga av vatten vid underhållsarbeten. Förbered dig så mycket som möjligt genom att spola upp vatten i lämpliga kärl.

Publicerad 2023-02-02, Uppdaterad 2024-02-22

Aktuella områden som spolas

Område inom inringat område spolas

Måndag 8 april kl.10.00-20.00

Tisdag 9 april kl.08.00-18.00