Kommunalt avlopp

Miljöförbundet utövar tillsyn på mindre kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät i medlemskommunerna. 

Som privatperson är det viktigt att tänka på vad man häller i avloppet. Många kemiska produkter kan äventyra reningsgraden i avloppsreningsverken, eller fastna i ledningsnätet (till exempel fetter). 

Har du frågor kring ditt kommunala avlopp, eller frågor om utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet kontaktar du respektive kommuns VA-enhet. De svarar också på frågor om till exempel verksamhetsområden eller annat som rör kommunalt avlopp.

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-11-17