Fåglar

Har du problem med fåglar?

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar från fåglar bör i första hand kontakta fastighetsägaren. Om inga åtgärder vidtas och miljöförbundet sedan bedömer att matning av fåglarna innebär en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska fastighetsägaren vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för människors hälsa. 

Fågelmatning

Att lägga ut mat till fåglar på balkong eller mark nära hyresfastighet kan orsaka olägenhet i omgivningen genom fåglarnas spillning. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som exempelvis råttor, till fastigheten. Om hyresvärden tillåter kan utfordring för småfåglar anordnas med till exempel fröautomat, men placera den då en bit från huset och håll rent och snyggt kring utfordringsplatsen. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor. 

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27