A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'E' med 90 träff(ar).


Edda Magnason ambassadör för Ystad Sweden Jazz Festival

Edda Magnason är artist och låtskrivare, född i Ystad 1984. Under åren 2004-2005 studerade Edda vid Gotlands Tonsättarskola. Eddas musik tillhör popgenren med infall...

Ekonomiåret

Omvärldsanalys i januariEnligt gällande budgetprocess ska en strategisk omvärldsanalys för hela kommunen färdigställas under januari av förvaltningschefsgruppen. Att fastställa gemensamma planeringsfö...

Ekonomiska rapporter

Information kring Ystads kommuns delårsbokslut tertial 2 2017   Periodresultat Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 56,1 mkr. För motsvarande period förg...

E-faktura

E-faktura förenklar Tjänsten innebär att istället för att få en vanlig pappersfaktura via posten får kunden fakturan presenterad i sin Internetbank. All betalningsinformation är redan ifylld och kunde...

Energi - och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så...

Energitips

Alla tipsen passar kanske inte i ditt hem, men de kanske kan få dig att börja tänka energisnålt. Kolla vilken inomhustemperatur du har hemma, normaltemperatur är ca. 20 g...

Enkelt avhjälpta hinder

Hanteringen av Enkelt avhjälpta hinder sköts av Stadsbyggnadsavdelning. Mer information hittar du på deras sidan Bygga under Boende & Miljö. Om du upptäcker hinder i Ystads kommun som du ans...

Elnät

Våra ledningar sträcker sig från Ystad Sandskog i öster till Vallösa i väster.   Vår uppgift Dygnet runt och året runt ser vi till att nätet är driftsäkert. Alla våra kunder ska ha en trygg och...

Ersättningar och avgifter

När du som kund börjar producera egen el, kallas det för mikroproduktion. Det innebär att det är en mindre anläggning, med en maximal effekt på 43,5kW och en säkringsnivå som är högst 63 A. Vi har del...

Ersättning för såld el

Ska du sälja överskottet av din elproduktion? Om du väljer att sälja ditt elöverskott ska anläggningen timavräknas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt för mikroproduktionsanläggningar. Du väljer själv...

Elnät & strömavbrott

Vid fel på dina egna apparater eller ledningar ska du kontakta en elinstallatör. Vårt ansvar sträcker sig fram till din elmätare. En felanmälan på din egen anläggning som orsakar utryckning av Ystad E...

Elnätspriser för privatpersoner och små företag från 1 januari 2018

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang 16-63A baseras på 2 saker: - Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i en fast avgift beroende på hur stor huvudsäkring du har.- En rörlig...

Ersättning vid strömavbrott

Om du har varit utsatt för ett oplanerat strömavbrott i mer än 12 timmar kan du få en viss ersättning för detta. Avbrottsersättning Ersättningen du får är i form av tillbakabetalning av en andel av di...

Energiråd och tips

Undrar du hur du kan minska din elräkning? Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till ex...

Europaparlamentarikern Olle Schmidt på besök

Olle Schmidt har varit Europaparlamentariker mellan åren 1999-2005 och sedan från år 2006. han är ordinarie ledamot och liberalernas vice koordinator i utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt sup...

Elsäkerhet

Om strömmen går är det skönt att vara förberedd. Här finns förslag på saker du kan ha hemma som gör ett strömavbrott bekvämare. Belysning...

Exotiskt inslag i Marsvinsholms slottspark!

Så här såg det ut en söndagskväll i juni när ett av Indiens största produktionsbolag var på plats för att spela in några dans/sångnummer me...

Euroscreen

Erici förskola

I mötet med barnen är pedagogerna medforskare som tillsammans med barnet utforskar omvärlden och skapar en lärorik vardag med nya erfarenheter i en positiv och lekfull miljö, där barnens inflytande bl...

Erici förskolas mål

  Vi har en Verksamhetsplan på Erici som vi har hämtat våra mål ifrån.   Inflytande och samverkan Barn upplever att de har ett verkligt inflytande över sitt eget lärande. De deltar aktiv...

Erici förskolas arbetssätt

Vårt focus är att vi lär genom lek. Erici förskola strävar efter att skapa möjligheter för upplevelser som inspirerar barnen till att nyfiket utforska, och därmed stimuleras barnet till att upptäcka....

Ericis blogg

Ericis kök

På förskolan serveras ca 90 barn och 17 pedagoger. Serveringstider på förskolan:  Frukost 08:00 Lunch 11:15-11:35 Mellanmål 14:30 Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer och skollagens krav...

Elevinflytande

Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och i planeringen av sitt eget arbete. Eleverna är också delaktiga i olika beslut som tas på skolan och i varje klass har man regelbundna klassråd. På skola...

Elevråd

Blekeskolans elevråd ledamöter från förskoleklass till år 6.Vid elevrådets sammanträden deltager en lärarrepresentant och rektor. Mötestider Elevr&...

Elevinflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i ar...

Elevrådet

Elevrådet på Backaskolan består av 4 elever/årskurs. Vi vill att eleverna ska bli medvetna om att de kan vara med att påverka sin egen situation. De får en inblick i demokratins grundtankar. Alla kla...

Edvinshemsskolan & Edvinshusskolan

Våra elever blir trygga, engagerade och generösa människor med kunskap, klokskap och långsiktigt hållbara värderingar. De bidrar aktivt till en demokratisk och solidarisk värld. Du har just läst vår...

Elevinflytande

I det dagliga arbetet utgår vi från ett demokratiskt arbetssätt. Vi tar vara på elevernas idéer och kreativitet. Vi tydliggör, genom samtal och övningar, hur eleverna kan sätta mål och vara delaktiga...

Edvinshemsskolan - Matråd

Edvinshus egen matsedel v.11

Edvinshus har röstat fram sin egen matsedel vecka 11: Måndag: Västerhavsfisk med kokt potatis och kall sås    Tisdag: Köttbullar med potatis,&...

Edvinshems Skolrestaurang

På Edvinshemsskolan har vi förskoleklass upp till tredje klass samt grundsärskola med inriktning träningsskola. Totalt ca 220 barn och 30 pedagoger, som alla äter i vår fina restaurang. Vi erbjuder sp...

Elevinflytande

Eleverna tränas fortlöpande efter mognad i att ta ansvar för sitt lärande och för planeringen av sitt arbete.  Hedeskoga skola har storsamlingar då elever från förskoleklassen till klass 2 samlas...

Elevhälsoteam

Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbete för en god hälsa. Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet utreder och ger stödinsatser ti...

Elevinflytande

Det är av yttersta vikt att eleverna får möjlighet att utvecklas harmoniskt till ansvarskännande samhällsmedborgare.   Elevinflytandet ökar efter ålder och mognad  Eleverna deltar i de klass...

Elevinflytande

Eleverna är delaktiga i ansvaret för skolans inre och yttre miljö. Vi har ett joursystem genom vilket eleverna sköter t.ex. cafeteriaverksamheten. Elevdemokratin fungerar väl med grupp- respektive ele...

Elevhälsa

Det innebär att vi aktivt arbetar med flera delar av våra elevers skolgång och vardag, oavsett det gäller enklare ärenden eller svårare situationer som kan uppstå i allas våra liv. Vi vill att alla vå...

Elevinflytande

  Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas harmoniskt till ansvarskännade samhällsmedborgare. Elevinflytandet ökar efter ålder och mogn...

Elevrådet

Elevråd en gång i månaden! Plats: HK salen Tid: 10.20- ca 11.00 Ungdomsfullmäktige: 21/3 Plats: Rådhuset Ystad 9.00-ca 13.30 Arbetsmiljö; Är en stående punkt på dagordningen, viktiga frågor om bulle...

Elevhälsoteam

Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbete för en god hälsa. Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet utreder och ger stödinsatser ti...

Elevinflytande

Vi vill att barnen skall ta ansvar för sitt lärande både teoretiskt, praktiskt och socialt. För att uppnå detta skall våra mål konkretiseras och göras förståeliga för barnen. Detta gäller även begrepp...

Elevrådet

      Vi i elevrådet arbetar med saker som rör skolan och oss elever och försöker hitta på bra och roliga saker för alla.          

Elevhälsoteam

Elevhälsoteam EHT Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbete för en god hälsa. Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet utreder och g...

Eken

Elev

I Barn- och elevhälsan arbetar olika yrkesgrupper tillsammans, skolkuratorer, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer. Du kan komma i kontakt med oss via länk nedan och vi kan ha o...

Enkäter

Enkäter spelar en viktig roll inom Kultur o Utbildning. Vi tycker det är värdefullt  att få reda på vad elever och vårdnadshavare har för åsikter om de olika verksamheterna i Ystads kommun.&...

En vanlig dag

Så här kan det se ut i vårt klassrum när vi jobbar med Skriva sig till läsning.

Elever skriver

Jag har som speciallärare låtit eleverna använda datorn till att skriva berättelser och texter i Word. De använder då ViTal för att få texterna uppläst...

Engelska sagor

Eleverna har skrivit sagor i Storybird på engelska. De arbetade två och två.Vilken kreativitet!   Animals! on Storybird A Story! on Storybird

En kort film

Jag provar att lägga ut en kort film om att uppskatta längd.

Erfarenhetsutbyte hos grupp 1B

Vi gick varvet runt och berättade om vårt arbete ute på "fältet". Ing-Maries klass har jobbade med deckare och konstaterade att Skrivglädjen är bäst! Ingalills gr...

En vanlig fredag hos oss

Så här kan det se ut hos oss, en helt vanlig fredag.

En serie om en bok

En liten Nisse har kommit på besök...

I måndags flyttade två små tomtenissar in hos ettorna på Backa, Nisse och Lille-Nisse. Tänk att de hade varit ute och gått i stormen! Klart att de ville flytta in i...

Erfarenhetsutbyte i "Skriva sig till läsning-gänget" (fsk-1)

I Köpingebro är barnen sugna på ASL. Nu har vi tryckt ut bilder i olika kategorier, både enskilda bilder och bildserier. Berättelsen skulle börja med "Det var en g&ari...

Erfarenhetsutbyte B

Vi började med en kort presentationsrunda. Petra och Monica från Svarte berättade om Lundbergs God läsutveckling och God skrivutveckling som är bra verktyg för att doku...

Emerson

Emerson är en Daisyspelare för Mac.

Elskåp

  Under maj månad 2010 målade Blekeskolan i årskurs 4 två elskåp på gågatan i Ystad. Initiativet kom från Citygruppen som bjöd in konstnärer att utsmycka elskåpen i Ystads centrum. Två av elskåpe...

Ellen Trotzig (1878-1949)

3:e vån  Ellen Trotzig (1878-1949) "Österlens första målarinna" Ystads konstmuseum presenterar en stor sommarutställning med Ellen Trotzigs viktiga konstnärskap som till stor del ägnat sig åt at...

Ellen Trotzig stipendiater

  5 juni - 22 aug RoomFive, 2:a vån Ellen Trotzig stipendiater RoomFive presenterar en utställning med ett urval konstnärer som mottagit Ellen Trotzigs stipendium. Sal 4: Carl Boutard en a...

Electrohype

27 nov 2010 – 30 jan 2011   Electrohype 2010 i Ystad Den sjätte Electrohype-biennalen; ett av de största återkommande evenemangen för elektronisk konst i Norden, äger i år rum på Ystads konst...

Electrohype, English

27 nov 2010 – 30 jan 2011 Electrohype 2010 – The sixth biennial for electronic art  The Electrohype biennial is one of the largest events for computer based and electronic art in the Scandina...

Ellisif Hals och Susanne Skeide möter Karin Persson

Ellisif Hals (NO) och Susanne Skeide (NO) möter Karin Persson (SE) i RoomFive på Ystads konstmuseum grafik, teckning, installation Ellisif Hals (f.1981 )och Susanne Skeides  (f.1982) rumsliga in...

Edna Hinnerson

Edna Hinnerson, Palimpsest, blandteknik, 1990-tal 2:a vån Edna Hinnerson Medan jag finns Måleri, collage, objekt En retrospektiv utställning. Lek och allvar under åtta decennier. Att ta del av Edna H...

ESS MAX IV

Länken mellan näringslivet i regionen och större forskningsanläggningar Här hittar du en enkel guide in i den komplicerade värld som offentlig upphandling kan vara. Men att något är komplicerat behöve...

Enskilda avlopp

Typ  Taxa Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar, (< 5 kbm) avgift/brunn 1 350kr Tömning/ extra kbm över 5kbm. 209kr Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie...

Extra tjänster

Ystads kommun hämtar kyl- och frysskåp hos privatpersoner Hämtning sker onsdagar jämna veckor och beställning görs minst en dag i förväg innan kl. 15.00 hos kundtjänst på Avfallsenheten 0411-57 71 00...

Extra tömning

Till Avfallsenheten vänder du dig om du behöver extra tömning av hushållssopor, trädgårdsavfall (extra tömningen sker i samband med ordinarie tömning) och slam. Ring 0411-57 71 00

Extra tjänster

Hämtning av kyl och frys Alla kasserade kyl- och frysskåp ska hanteras varsamt och hållas skilda från annat avfall så att de kan omhändertas separat. Här hittar du information kring vad som gäller kri...

Extra tömning

Till Avfallsenheten vänder du dig om du behöver extra tömning av hushållssopor, trädgårdsavfall och slam. Ring 0411-57 71 00 Har du mycket sopor vid enstaka tillfä...

El, fjärrvärme och öppet stadsnät

Elförsörjning Inom Ystads kommun finns två elnätsägare, Ystad Energi AB och E.ON. Vilken nätägare du har framgår av nedanstående karta. Du kan alltid ringa till Ystad Energis kundtjänst 0411-577 ...

Ekonomiska problem

Det är kommunen du bor i som har det yttersta ansvaret för att du och din familj får det stöd och den hjälp som ni behöver för att ni ska känna trygghet. Alla kan få problem med ekonomin under lä...

Eget beroende

Rådgivningsbyrån kan erbjuda Dig hjälp genom: Enskilda samtal Familjesamtal Kunskapsprogram Individuell planering Droganalyser m.m.   Vi kan hjälpa Dig genom rådgivande samtal, tel. 0411-57 73...

E-H

GATUNAMN HEMTJÄNSTGRUPP TEL Edvinshemsv. Briggen väst 577 514 Egebjersvägen Köpinge/Löderup 577 880 Ejdervägen Köpinge/Löderup 577 880 Ekenäsgatan Östra Förstaden syd 57...

Ejdern

Adress Vintergatan 9, 271 34 Ystad Geografiskt läge Centrum, i nära anslutning till Ankdammen och Klostret Hyresvärd Heimstaden Antal lägenheter 16 Beskrivning av boendet Särskilt boende med inriktnin...

Español

Las Piedras de Ale y Kåsehuvud En Kåsehuvud, arriba del puerto en el antiguo pueblo pesquero de Kåseberga, está situado el barco de piedra preservado más grande de Su...

Evenemang

Ystad lockar mängder av besökare. Många är de som vill upptäcka Ystads alla pärlor och smultronställen. Njut av naturens växlingar och av alla de olika evenemang och aktiviteter som Ystad erbjude...

Events

There is always something going on in Ystad & Österlen! There is no risk of ever getting bored here, even if the sun should decide to hide behind the clouds. All events in the Ystad area are liste...

Eine Wanderung durch die Jahrhunderte

Keine Stadt Skandinaviens und wenige in Europa kön-nen ein so vollständiges Bild einer vergangenen Kulisse vorweisen wie Ystad mit seinen gut 300 Fachwerkhäu-sern und diese Kulisse ist noch heute...

Erstklassige Galerien

In Jens Jacobsens Haus aus dem 17. Jh. in Ystad existiert eine Galerie, die sich der Qualitätskunst widmet. Bekannte wie bislang unentdeckte Künstler stellen aus. Über Ostern und im Sommer können...

Essen und Trinken

Essen und Trinken, die Ystad besonders auszeichnen, sind natürlich die geräucherte Ystad-Wurst, das Neubier, welches mitten in der Stadt in einem alten Fachwerkhaus gebraut wird, der Käse Marsvinsholm...

Eldning under Valborg

Bål som ska eldas ska vara placerade rätt. 50 till 75 meter är ett lämpligt avstånd till byggnader och brännbart material – beroende på vind och vindriktning. Du ska ha tillgång till vatten. Branden s...

Europas energi- och klimatpolitik: Hur kan EU klara av energiförsörjning och klimatmål?

Tid och plats: Ystads bibliotek 21/5 kl. 17.00. Arrangemanget medfinansieras av Region Skåne Miljövårdsfond.                          ...

Elnätspriser för större företag från 1 januari 2018

Elnätsavgiften för effektabonnemang 80-200 A baseras på 3 saker:- Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i samma fasta avgift för 80–200 A.- En rörlig överföringsavgift som är...

Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum ska följa forskningens framsteg och hålla sig ajour med utvecklingen av nya tekniker inom området kusterosion. Erosionsskadecentrum utgör också kontaktorgan, remissinstans och på...

En glimt av 60-talets Ystad ställs ut på Klostret

Nu visas utställningen "Club Wiberg - vårt 60-tal i Ystad" på Klostrets bakficka i Ystad. I somras släpptes boken med samma namn och redaktionsgänget bakom både bok och utställning har tillsammans me...

Enklare laga mat från grunden i ny skolrestaurang

Den nya skolrestaurangen, som ännu inte fått något namn, är en del av om- och tillbyggnaden av hela Köpingebro skola där elevantalet de senaste åren har ökat mycket. Kostekonom Marie Balksäter är med...

Experiment

Vårt första experiment gick ut på att göra en egen lavalampa med olja, vatten, karamellfärg och brustabletter.  Barnen tyckte resultatet var spännande även om det inte sprutade som en fontän el...

Elevalster

​Teknik åk 6, Konstruktion ​Spindelnät med Åk 3 ​Spindelnät med Åk 3 ​Teknik åk 6,el & kraftöverföring

Experiment