A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'T' med 90 träff(ar).


Tomtförsäljningen har ökat i Ystad under 2013

- Varje vecka får jag samtal från nya intresserade köpare. Dessutom har olika exploatörer hört av sig och visar intresse för att bygga hyres-, bostads- och ägande...

Thomas Flinck får pris för bästa insats i kampen mot narkotika

ECAD, Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotika, är den svenska delen av European Cities Against Drugs. Organisationen bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad...

Tillstånd

Förvaltarfrihetsbevis Lotterifrågor Serveringstillstånd / Alkoholtillstånd

Trygga och goda uppväxtvillkor

Regeringen bedömer att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Det finns påtagliga ojämlikheter när det gäller barn och ungas hälsa. Psykisk ohälsa, som är ett allvarl...

Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för t.ex. alkohol, narkotika och spel. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste därför behandlas i ett sammanhang för att bli effektivt....

Tillgänglighet

Tillgängliga lekplatser På kartan är alla tillgängliga lekplatser i Ystad märkta med grön punkt: Visa större karta   Tillgänglighet på webbplatsen ystad.se Förutom tillgänglighet till fysiska pl...

Tillgängligare Ystad

Inventering av kommunens fastigheter pågår och har till stor del genomförts. Åtgärdsförslag ar upprättats för flertalet objekt. Det är många objekt som kräver åtgärder för att uppnå målet om ett till...

Tillgänglighetsprogram

För att det ska vara möjligt för alla att kunna delta i samhället, måste samhället vara tillgängligt i vid bemärkelse. Med detta menas att samhället ska vara tillgängligt både utomhus och inomhus och...

Torna 1

Kontorsbyggnaden är uthyrd till Medborgarskolan, Ystads kommun, Eltel Networks samt Atlantfonder AB. Den f.d. stallbyggnaden är uthyrd till Ystads kommun Cineteket, Film i Skåne samt Souther...

Tändstiftet 3

Uthyrd till Hydx, ABX i Ystad AB , Ryds glas AB,  Autotech, Framtidsmat AB, Sydväst Båtkapell och Caverion Sverige AB.

Trygghet och säkerhet

Trygghet, säkerhet, beredskap och krisledning   Klicka på länkarna till vänster för att se innehållet! Även om vi försöker vara heltäckande, så vet vi att någon kommer att sakna information, elle...

Trafiksäkerhet

  Förbered dig inför vintern  Här har vi samlat lite tips för ALLA inför vintern  Vinterdäck är självklart, dessutom lagstadgat f&ou...

TV-inspelning söker publik och tävlande

Barnprogrammet "Amigo grande" ska under januari och februari nästa år spela in nya avsnitt i Ystad och söker publik och tävlande familjelag. Vill du och din familj delta i galna...

Trivselregler

Alla klasser har livskunskap på schemat regelbundet.  Lektionerna kan bestå av samtal och reflekterande om människosyn, hälsa, självförtroende och självk&aum...

Trivselregler

Ropa HEJ när du kommer och går!   Du får inte lämna fritidshemmets område fritids område utan lov.   Det är viktigt att du skriver upp dej på den vita tavlan, när du är ute efter mellanmål....

Träningsskolan 1-9

                                                    

Testa Naturstigen i er undervisning!

Naturstigen är en ny hemsida, som är avsedd för barn och unga i förskole- och skolåldern. Hemsidan innehåller naturfilmer, serier och elevuppgifter. Filmmateriale...

Tips på lektioner med utomhupedagogiskt förhållningssätt

Marietorps naturskola tar gärna emot lektionstips från er pedagoger som har ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt. Kraven på lektionerna är att det medföl...

Tjänstegarantier

Barnomsorg:   "Plats inom barnomsorgen garanteras senast  fyra månader efter ansökningsdatum."   Kulturskolan: Beslut i BUN 2009-01-15 § 2 "Efter det att korrekt ifylld ansökan inlämna...

Träff 1 (Fsk A)

Lite problem i början - sammansättning av par. Mycket finmotoriska övningar. Svårt när gruppen spänner över ”hela spektrat”. Trevligt att visa böc...

Träff 1 (Åk 3)

Vi använder datorn till berättelser/ texter i Word, Storybird osv Parvis eller enskilt arbetet beroende på ämnet En skriver och en berättar, men problem när man bara h...

Träff 1 (Åk 2)

Här kommer ett sammandrag av gruppens tankar om hur vi har jobbat samt läget just nu: -Förra året i ettan jobbade vi med traditionell läsinlärning blandat med Skriva si...

TodaysMeet

Inspirerade av Gunilla har vi nu haft klassråd två veckor i rad med hjälp av TodaysMeet.com och det har faktiskt funkat riktigt bra. Det är ju inte lugnt och tyst på n&ari...

TodaysMeet

Hej på er! Vi har provat på Todaysmeet till barnens stora glädje. Vi använder oss av TodaysMeet när vi har klassråd om fredagar. En fredag var jag hemma med sjukt bar...

Tux Paint

Vi ska prova Tux Paint. Ska bara lista ut hur man skriver ut!

Tips

Vi behöver komplettera ASL med bl.a. språklekar. Vill gärna delge er en sida. http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar--sprakverktyg/ Jag ö...

Tankar kring ABC

Idag provade vi på att jobba med ABC i förskoleklassen.  Jag upplevde att de barn som har kommit igång med att bilda ord och skriva texter tyckte det var tråkigt. De ville...

Tillbaka efter jullov

Nu är vi igång igen och vårterminens första skrivuppgift var att skriva ordet "VINTER" lodrätt och fylla på ord eller meningar på varje bokstav. Det var kul! De...

Träna handstil

Hej, hej! Här i år 2 på Svarteskolan skrivs det böcker så att pennorna ryker.Eftersom vi inte hade tillgång till datorer vid skolstart startade vi med dett...

Tema - vinter

Nu har snön, äntligen, kommit. Här i Glemminge är vi igång med ett vinter tema. Eleverna skriver texter om hur olika djur gör för att klara av vintern. Många...

Tips och hjälp önskas

Jag har ett par elever i klassen som gärna inte vill skriva sina texter på datorn. De väljer istället att skriva med pennan. Eleverna detta gäller skriver innehållsrik...

Tips.

Vi har introducerat vital och ljuda på storbilden för att alla skulle bli inspirerade att prova. Barnen har fått skriva om "favoriter" t ex favoritmat,djur, färg ett lätt o...

Todaysmeet - kommunikation mellan skolorna

Idag hade vi som vanligt klassråd med hjälp av Todaysmeet. Plötsligt fick vi besök av 1a på Backaskolan, i "vårt rum". Oj, vad vi blev förvånade och glada!...

Tidigare utställningar

Utställningar 2017 Utställningar 2016 Utställningar 2015 Utställningar 2014 Utställningar 2013 Utställningar 2012 Utställningar 2011 Utställningar 2010 Utställningar 2009 Utställningar 2008   &nb...

Tänd mörkret! Svensk konst från 1975-85

Den stora utställningen Hjärtat Sitter Till Vänster var för många år sedan en stor framgång på Göteborgs konstmuseum. Producenterna konstnärerna Ola Åstrand och Ulf Kihlander har nu gjort en uppföljar...

Taje Tross

I RoomFive på 2:a våningen visas installationer och videoperformance av den estniska konstnären Taje Tross. Utställningen har fått en titel efter ett av hennes verk ABCEDARIUM som är en flygel förvand...

Tora Vega Holmström

TORA VEGA HOLMSTRÖM (1880 - 1967)   Under sommaren lyfter Ystads konstmuseum fram Tora Vega Holmströms viktiga och intressanta konstnärskap i en omfattande utställning på 3:e våningen. Ett konstn...

Tidigare stipendiater

Stipendiat 2016 Johanna Schartau Johanna Schartau tar upp angelägna allmänmänskliga frågor i sin konst, ofta utifrån ett kvinnoperspektiv och med den personliga berättelsen som utgångspunkt. Hon bedri...

Teaterhistorik

Ystad har en lång teaterhistorik. Redan 1680 finns noteringar i stadens räkenskaper om att man betalt 2 daler till dansare som hyrt rådhusvinden. 1690 skrev prosten Måns Lacander till Domkapitlet ...

Teatercafé

Öfvre CaféetYstads Teater har två caféer. Det Öfvre Caféet på översta våningen inrättades ursprungligen som ett enkelt ölcafé för stadens mindre bemedlade medborgare. Bakom caféet ligger det gamla kök...

Titus Farkas om en samlingsutställning av Jette Stoltz

Just nu pågår en minnesutställning vid Ystad konstmuseum. Tavlorna är målade av konstnären Gertrud ”Jette” Birgitta Stoltz. Hennes målningar inneh&a...

Tillstånd regler och tillsyn

Här kan du läsa mer om tillstånd och taxor för t ex uteserveringar, torghandel, gatuskyltar, musikarrangemang dvs upplåtelse av allmän plats. Information om regler och riktlinjer hittar du i...

Tillväxtskola 2 - 2011

Tillväxtskolan 2 startar februari 2011 De två senaste åren har 50 företag med totalt 900 anställda deltagit i Tillväxtskolan. Det har skapar positiva förändr...

Taxor och abonnemang

Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten, gäller den tryckta.  

Trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall sker i ett 370-liters kärl på hjul. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag. Vid beställning av abonnemang får du besked om vilka dagar och veckor som jus...

Trädgårdsavfall

Vad är trädgårdsavfall? Som trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel. Ex. ris, löv, gräsklipp, barr, blast, vissna plantor, grönsaksrester, bär och ogräs. OBS! Ste...

Trädgårdsavfall som komposteras hemma

Planering och placering Att börja kompostera trädgårdsavfall kräver till skillnad från matavfallskompostering ingen anmälan till Ystad-Österlenregionens miljö...

Telefonparkering

Den 4 mars kommer den tidigare lösningen med ParkOnOff att upphöra, fortsättningsvis kommer man istället ha möjlighet att använda sig av Parkster eller SMS Park på Ystads kommuns avgiftsbelagda parke...

Tillstånd och taxor

Exempel på vad som kräver tillstånd Byggnadsställningar Byggbodar Placering av container eller byggsäck Byggskyltar Affischering, även cirkusaffischering och valaffischering Försäljningsstånd Reklams...

Trafiksäkerhet och trafikfrågor

Tillsammans med Trafikverket och polisen arbetar vi på Samhällsbyggnad med att förbättra vår trafikmiljö. Vi tittar då framför allt på våra oskyddade trafikanter, dvs. gående, cyklister och mopedister...

Tomtkö nya områden

Det finns i dagsläget lediga villatomter i Sövestad, Glemmingebro och Löderup. Till dessa tomter finns idag ingen tomtkö, utan det går att köpa en tomt direkt utan kö. Utöver dessa tomter kan det i fr...

Tillsyn

Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ysta...

Trädplanteringar i Ystad 2012

Ystads kommuns parkenhet har under 2012 utfört trädplanteringar i alléform vid gång- och cykelvägen vid Kristianstadsvägen. Vi har planterat 24 st Carpinus betulus "Franz fontaine" som på svenska kall...

Trafikplanering

Ystads kommun tog 2015 fram en cykelstrategi för kommunen. Strategin kommer användas som underlag i arbetet med att ta fram en cykelplan, som kommer belysa åtgärdsförslag för cykelvägnätet, cykelparke...

Taxor och avgifter

Brukningsavgifter 2018 (inkl. moms) Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledni...

Träblås

Tvärflöjt Tvärflöjt är ett blåsintrument som ofta spelas solo, i ensemble (mindre grupp), blåsorkester och i symfoniorkester. Du kan börja spela redan från 6 års ålder. Du lär dig att spela enkla mel...

Träffpunkten

Träffpunkten är en mötesplats för dig som är vuxen och vill umgås, känna tillhörighet och ingå i ett sammanhang. Du är välkommen oavsett om du väljer att komma någon gång då och då, eller varje d...

T-Ö

GATUNAMN HEMTJÄNSTGRUPP TEL Tallvägen Köpinge/Löderup 577880        Tangogatan Briggen väst/Svarte 577 514 Tapetmakaregränd Östra Förstaden nord 577 572...

Trygghetslarm

Hur ansöker man om ett trygghetslarm? Du kontaktar biståndshandläggaren i det område du är bosatt i för att göra en ansökan. Du kan också ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som finns här....

Tillståndsfrågor

Tobak

All anmälan om försäljning, riktlinjer och tillsyn av tobak ligger på Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som är placerat i Tomelilla. Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner ingår i detta miljöf...

Turism

Ystad - upptäck en levande historia i en medeltida köpstad Ingen stad i Norden och få i Europa kan visa upp en så komplett bild av svunnen miljö som Ystad med sina drygt 300 korsvirkeshus. Och det är...

Tack för din beställning

Materialet skickas till dig snarast möjligt. Välkommen till Ystad!

Tornväktaren

Varje natt året runt ljuder en utdragen, dov signal över Ystads centrum. En tonstöt för varje kvart i varje väderstreck! Det är Tornväktaren i S:ta Maria kyrkas torn som förkunnar att allt är lugnt i...

To see and do in Ystad

There is great varitey of interesting and cultural activities and nice places to go sightseeing – for the whole family. Search activities and places to go sightseeing in Ystad & Österlen The sear...

The open countryside

Welcome to a countryside that is very special in Sweden! There are few countries in the world that allow people such freedom to enjoy the countryside! The right to roam is an actual law, and means you...

The right of public access

The fishing village Kåseberga

Kåseberga- a contemporary fishing village "Offthe beaten frack, hidden behind ridges erossing the fields, the old harbour of Kåseberga she/ters from view. Rare/y, or never, does any siranger find his...

The Wachtman

Every night of the year, a long, muffled signal hangs in the air over central Ystad. With a single note every fifteen minutes, blown to each of the four cardinal points, the Watchman in St:a Maria...

The Leisure Exhibition 1936 – a milestone in the history of Ystad

In 1936 a leisure exhibition was organised in Ystad for the first time in Sweden and made international news – a lot has happened since then! In Sweden in the 1930s, leisure was not a word in comm...

The Little Train

The Little Train is available for day time trips in and around Ystad, starting at Österportstorg - Öbergs hörna - Hamntorget (the harbour/square) - St. Knuts torg/Bollhusgatan - Jaktpaviljongen - Frit...

Thanks for your order

We will send you the information as soon as we can.

Theater und Musik

Nee, aber unsere eigenen Zuschauerzahlen in Ystad sind sehr hoch, besonders im Sommer, wenn wir nicht so viel Fernsehen gucken. Wir wollen es lieber in echt! Und in echt ist es &...

Tack för din beställning

 

Touristenbüro Ystad

Ystads Touristenbüro ist ein autorisiertes Touristenbüro, das Ihnen qualifizierte Informationen zu Ystad, Schonen und Schweden bereithält. Sie finden uns auf dem S:t Knuts torg am Bahnhof, im selben G...

Trafikutskottets ordförande besökte Ystad Hamn

På agendan stod infrastruktur, miljö och hamnens betydelse för Sverige gällande gods-och passagerartrafiken till Öst- och Centraleuropa. De två riksdagsledamöterna blev under dagens besök vägledda i h...

Tipsrunda

Rastaktivitet med tipsrunda är populärt.

Testsida

Tillsammansgrupperna

I dag var det sista tillfället för våra tillsammansgrupper. Vi började med sångstund ute i det fina vädret. Som vanligt gör vi olika saker i grupperna, här en en grupp som utvärderade och lekte väns...

The Distant Sound – en ljudinstallation i Ystads hamn

- Det är otroligt spännande att kunna presentera en internationellt erkänd konstnär som knyter ihop hamnens betydelsefulla historia med nutid och ger oss möjlighet att uppleva platsen utifrån nya pers...

Tyck till om stadsbusstrafiken!

Från och med 26 maj kan du lämna dina synpunkter via facebook-applikationen ”Tyck till om Ystad” . Den är öppen till och med 8 juni. - Stadsbusslinjerna i Ystad har inte setts över på flera år och vi...

Tyck till om framtidens Ystad!

Staden Ystad 2030 – den lilla staden med de stora möjligheterna. Det är rubriken på den fördjupade översiktsplanen som ställs ut för samråd den 9 juni. - Vi hoppas nu att så många som möjligt tar cha...

Tillfällig flytt av hållplats Nya Kyrkogården

Tillväxt Syd

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar och arbetar utifrån en enkel grundidé: Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk kan vi alla utvecklas och...

Tips om säker el hemma

Vi på Ystad Energi tycker att det är viktigt att våra hus och hem har så hög elsäkerhet som möjligt. Det minskar riskerna med el såväl för dig, som för fastighetsägare och omgivningen runt omkring dig...

Trivselregler

Duscha alltid före bad För allas trevnad är det viktigt att du alltid duschar före bad. Just nu informerar vi lite extra om just hygienen på badhuset. Det kommer att finnas tydlig information i omkläd...

Trädvårdsarbete

I Norra Promenadens lindallé vid kapellet har röta observerats i sju exemplar av träden och en undersökning av deras kondition och säkerhet har utförts. Träden kommer att beskäras enligt besiktningens...

Trädskulpturer plockas ner

Almsjukan har det senaste decenniet i princip utplånat almen i Sydsverige. Många av de döda almarna står kvar och är därmed lätta byten för rötsvampar. Vi på parkenheten upptäckte att tre almskulpture...

Tillbaks på Lilla fritids

Nu är vi tillbaka på Lilla fritids igen efter en lång och skön sommarledighet. Här gör vi egen smoothie till mellanmål. Den blev mycket god och uppskattad av alla. Vecka 37 startar ett projekt i Ysta...

Ta bussen till Ystad Arena - linje 2

Under hösten kommer fler parkeringsplatser att färdigställas i området kring Ystad Arena. Bergkvara buss arbetar också med att lägga om rutten för linje 2 och i december kommer det att det finns en ny...