A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'L' med 90 träff(ar).


Lättare att göra miljöinsats: Nu ställs Samlaren ut i Ystadbutiker

Analyser av soporna visar att det i Sysavs 14 ägarkommuner felaktigt slängs ca 800 000 glödlampor och över 2 miljoner batterier årligen i soporna. - Här finns stor...

Ledamöter, kommunrevisionen

Förtroendevalda revisorer:   Bo Lönnerblad (M) Ordförandebo.lonnerblad@ystad.se0733-52 17 03         Bruno Andersson (S) Vice Ordförandebruno.andersson@ystad.se    ...

Luftföroreningar

Luftföroreningar kan orsaka sjukdom och förkorta den förväntade livslängden hos människor, ge ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar och bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, över...

Lokalvårdsenheten

Vi har under många år städat enligt torra metoder. Det innebär att golven fukt och torrmoppas, detta gör vi för att undvika bakteriespridning. Alla bakterier kräver vatten för sin överlevnad och genom...

Loppis på Österportstorg

Avgiften är 40kr per försäljningsplats. Förvissa er först att ledig försäljningsplats finns, innan ni betalar och packar upp. Erlagd avgift betalas inte tillbaka. Betalning Avgiften betalas i parker...

Leveransavtal

Är du kund hos Ystad Energi AB så gäller olika avtalsvillkor för elnät och fjärrvärme beroende på vilken typ av kund du är och vilken service du utnyttjar. Avtalsvillkor fjärrvärme

Leveransavtal

För anslutningen av din elanläggning till elnätet och överföring av el till sådana anläggningar finns allmänna avtalsvillkor som är framtagna av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket...

Leveransavtal fjärrvärme

I samband med anslutningen av din fastighet till fjärrvärmenätet delgavs du våra Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Skulle du behöva få dem igen finns de här som pdf-fil.   Avtals...

Ledstjärna och värderingar

      Här kan du läsa mer om vårt arbete med Ledstjärna och Värderingsstyrning (PDF)    

Lediga lokaler

OmrådeYtaTypLedig from Hamnen   Kontor Omgående   Vi har för tillfället inga lagerlokaler lediga, men hänvisar gärna till lagringstjänster som tillhandahålls av annan part. För...

Lyckat seminarium om landström i Ystad

Vårvintern 2013 tog Ystad Hamn världens just nu största anläggning för landström med dubbla frekvenser i drift. Drygt tre år efter investeringsbeslutet tagits av styrelsen i Ystad Hamn Logistik AB kan...

Luftmätningar

Ystad Hamn Logistik AB mäter sedan vecka två 2011 halterna av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och flyktiga kolväten (VOC) i luften. Mätningarna sker på tre platser i anslutning till hamnområdet...

Länkar

Myndigheter Kustbevakningen Tullverket Polisen Sjöfartsverket Transportstyrelsen   Rederier med trafik i hamnen BornholmerFærgen Polferries Unity Line   Speditörer och Skeppsmäklare L. S...

Liv 4

Biograf och utbildningssalar. Uthyrd till Cinemascenen AB, Gymnasieskolor i syd AB.

Lediga lokaler

Ystads Industrifastigheter AB kan just nu erbjuda lediga lokaler i följande fastigheter:    Heden 6 Saltsjöbadsvägen 42         Heden 3 S Dragongatan 18 160-800...

Länkar

Myndigheter Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Försvarsmakten Socialstyrelsen Kustbevakningen Länsstyrelsen i Skåne län Smittskydd Skåne Sydöstra Skån...

Locations

  När det gäller alla inspelningsplatser för alla Wallanderfilmer, både svenska och brittiska finns det en fullständig förteckning över dessa på Ystads turistbyrå.  Behöver du hjälp med att...

Löderups förskola

Vi har tre avdelningar i vår nybyggda förskola. Linden och Boken är syskongrupper och Rönnen är för de äldre barnen. Vi är träffas och leker under dagen.     Ansökan om barnomsorg gör ni&n...

Lokalvårdare

Karin, Josefina och Helén ser till så att vi har det rent och fint på skolan.

Löderups skola

Trygghet och god miljö Våra verksamheter präglas av en trygg, positiv miljö och en stark gemenskap där både elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet att utvecklas. Vi har en in...

Löderups skola - Fritidshemmet

Nu har det varit påsklov och vi på fritids har hittat på massor av roliga saker. Vi har målat ägg. Många fina ägg blev det.  

Löderups skola - Åk 4

Löderups skola - Åk 5

Löderups skola - Åk 6

Glad alla hjärtans dag.

Löderups Skolrestaurang

På Restaurang Gyllene Gaffeln lagar vi mat till eleverna på Löderups skola och till Löderups förskola. Totalt ungefär 200 portioner om dagen. Matsedel     Till lunc...

Likabehandlingsrådet

På Sövestad skola har vi ett likabehandlingsråd med elevrepresentanter från klasserna 3-6. Alla som vill kan vara med och deltaga i rådet. Vi träffas en gång/månad och samtalar om hur vi har det på sk...

Länkar, boktips och läromedel

Länktips: Naturskoleföreningens hemsida: Naturskola   Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik: Utenavet     Nationellt centrum för utomhuspedagogik – Linköpings univer...

Likabehandlingsplan

Varför en plan mot diskriminering och kränkande behandling? Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan elle...

Läsårstider

Läsåret 2017-2018 Läsåret 2018-2019

Lyssna först!

Nu har vi arbetat med text på datorn. Äntligen! Efter ett tips på senaste mötet lät jag eleverna lyssna på sina texter med hjälp av ViTal innan de visade den f&o...

Logga in

Eleverna ska själva försöka logga in med hjälp av sitt eget lösenord. Det tar väldigt lång tid och tar mycket kraft tycker jag. Är det någon som har ett...

Lekskriva

Att använda datorn som verktyg är uppskattat av barnen. Barnen har bl a lektskrivit sagor som de sedan har återberättat för oss pedagoger, varefter vi skrivit ned vad sagan...

Lekskriver

Detta gör vi i förskoleklassen: Tränar fingersättningen. Inte det lättaste. Lekskriver - upptäcker egna ord. Ringar in bokstäver i sitt eget namn. Talserier - L&aum...

Lekskriva

Jag och mina kollegor i Förskoleklasserna på Edvinshem har nästan precis hoppat på ASL 2.0. Det har varit kul att läsa era blogginlägg och ta del av tips och ide&eacut...

Lite minneshjälp

                                 &...

Learning English with Puppet Pals

Hej allihop! Jag har en etta för första gången så jag har mötts av mycket nytt! Fördelar och nackdelar med "Skriva sig till läsning" är inte självklara...

Läsvägen

Vi jobbar med läsvägen där vi delar upp barnen i olka grupper. De som har kommit så långt att dom läser är i läsklubben.Idag fick barnen välja olika s&a...

Läsvagen

I min läsvägengrupp var det full action idag. Vi håller på att jobba med sagor i storybird och photostory. Barnen tycker det är väldigt roligt när dom själv...

Lärplattor i förskolan

Läroplan för förskolan, Lpfö Lotusdiagram  

Länkar

Yrkesstatistik Det finns 1068 yrkeskoder (uppdelat i branscher) i Sverige. Här hittar du dem. Det finns 8787 yrkestitlar i Sverige. Här hittar du dem. Yrkesregistret med statistik (vanligaste yrken fö...

Lektionsförslag

Digitala verktyg Gör animerad film med eget tal, med pratbubblor eller varför inte på engelska  Åk F-9 Denna exempelfilm handlar om gymnasievalet. Gör en saga med tema (Självkännedom + yrke)...

Ledamöter och ersättare

Sök förtroendevalda i kommunens register:Ange Barn- och Utbildningsnämnden i fältet Nämnd/styrelse.

Landgörst

          Nio klasser i årskurs fyra deltog i projektet från sammanlagt åtta skolor. Projektet utformades i samarbete med författaren Jesper Lund...

Landskapet i konsten, 2010

  Inom det kulturpedagogiska nätverket (KPN) som består av regionala, kommunala och fristående kulturpedagoger verksamma i Skåne så anordnade Klostret i Ysta...

Leif Holmstrand

  LEIF HOLMSTRAND gästar samlingen 9 april – 16 maj Leif Holmstrand tillhör den yngre generationens mest intressanta konstnärer i Sverige idag. Hans konst är idérik, djup, personlig, uttry...

Lisa Strömbeck

LISA STRÖMBECK har i över tio år varit verksam i huvudsak i Tyskland och Danmark. I Köpenhamn är hon en i gruppen Kvinder på Vaertshus. Djur är ett genomgående tema i Strömbecks konst...

Lars Brunström

Lars Brunström arbetar med rörliga mekaniska skulpturer. Inspiration hämtar han ifrån människors, djurs och maskiners rörelsemönster. Han har gjort ett flertal rörliga svarta skulpturer föreställande...

Leif Eriksson, Artists´ Books

1:a vån Konstnären Leif Eriksson startade 1978 ett arkiv för svenska Artists’ Books; SAAB –The Swedish Archive of Artists’ Books samt förlaget Wedgepress & Cheese. Utställningen på 1:a vån present...

Landgörst

1:a vån Teckning, collage, ljud och text Landgörst är en existentiell och smått surrealistisk historia om döden, glömskan och hur man hittar meningen i det meningslösa. Landgörst är historien om Landg...

Lokala nätverk

Klicka på loggorna nedan för att läsa mer om respektive nätverk.

Ledig industrimark

Nya Öja industriområde Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och ut mot den vältrafi...

Lediga tomter

    Lediga tomter finns i Sövestad, Glemmingebro och Löderup och vi har inte någon kö för dessa tomter.       Tomtkö till nya områden Du kan ställa dig i tomtkö ti...

Löderup

Tomter Det finns två lediga tomter vid Prästgatan. Läs mer om Löderup på byalagets hemsida. Denna sida är under uppbyggnad. Vänligen kontakta Sandra Persson för ytterligare information.

Lekplatser

Tyck till om kommunens lekplatser Tekniska avdelningen jobbar med en revidering av kommunens lekplatsprogram. Nu vill vi gärna veta vad våra barn och ungdomar tycker om lekplatserna i kommunen. Vi har...

Lichton 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett bostadshus med cirka 30 lägenheter på fastigheten Lichton 1. Planområdet är beläget väster om Karl XII:s gatan och söder om Västerleden. Detaljpl...

Laboratoriet

På reningsverket finns ett laboratorium där vi kontrollerar vårt utgående vatten. Vår processingenjör tar ut prover flera gånger i veckan och analyserar halten kväve, fosfor, organiskt material och su...

Lotteritillstånd

Förening som kan få tillstånd Ideell förening med verksamhet i Sverige Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet. Ve...

Lokaler att hyra

En av Kultur o Utbildnings uppgifter är att tillhandahålla lokaler och anläggningar till föreningsliv och allmänhet. I kommunen finns ett stort utbud av lokaler för idrott, rekreation, möten och andra...

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Sjukvårdsupplysningen 1177Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvård...

Läs- och skrivsvårigheter

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna klara sig i vårt informationssamhälle. De flesta  lär sig läsa och skriva utan svårigheter, men för en del av befolkningen är  de...

Löderupsgården

Öppettider: Måndag - Fredag 11.30-14.00 Lördag - Söndag Stängt Lunch serveras mellan 11.30-13.30 Dagens lunch för pensionärer är subventionerad av kommunen och kostar: Vardagar och lördagar 54kr Sönd...

Ljuskällan

  Namn Ljuskällan Adress Fridhemsgatan 18 Geografiskt läge Strax öster om centrum Hyresvärd Samhällsbyggnadskontoret, Ystads Kommun Antal lägenheter 58 st. Beskrivning av boendet Ljuskällans 58...

Lyktan

Namn Lyktans gruppboende Adress Regementsgatan 47 E + F, 271 45 Ystad Geografiskt läge Promenadavstånd till centrum, i nära anslutning till gamla regementet och Ystads sandskog. Hyresvärd HSB Skåne An...

Löderupsgården

Adress Fabriksgatan 7 och 11, 271 76 Löderup   Geografiskt läge Centralt i Löderups by.   Hyresvärd Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ystads kommun.   Antal lägenheter 37 st   B...

Lykkegatan

Adress: Lykkegatan 4   Geografiskt område: Åkesholm   Antal lägenheter: 5   Beskrivning: Gruppbostad för vuxna med funktionsnedsättning.   Personal: Stöd dygnet runt.   Avgif...

Lilla tåget i Ystad

Lilla Tåget rullar i Ystad dagtid, med start på Österportstorg - Öbergs hörna - Hamngatan, Hamntorget/Stationen, St Knuts Torg/Bollhusgatan, ÖsterportstorgStadsturerna är gratis! Hop-on - hop-off!Ture...

lm Volksmund: Der Weg des Klöppelsnach Kåseberga

lm Volksmund: Der Weg des Klöppels nach Kåseberga Vom Gipfel des 32 m Ober dem Meeresspiegel gelegenen Rytters Hugel hat man eine wunderbare Aussicht auf die Ostsee. Der Hugel hat seinen Namen von ein...

Lars Adaktusson besökte hamnen

Tisdagen den 4 februari besökte Kristdemokraternas förstanamn på Europavalsedeln Lars Adaktusson Ystad Hamn tillsammans med Kristdemokraterna i Ystads gruppledare Carl-Axel Johansson. Lars och Carl-Ax...

Ledamöter

Barn och Utbildning BUN  Koordinator: Alexandra Hansson Löderup – Carl Persson Löderup – Johannes Karlsson Bleke/Östra – Albin Andersson Bleke/Östra – Milla Hellström Bleke/Östra – Rasmus Ek...

Lovande långfilmsdebut i Ystad-Österlen

Varje år delas ett långfilmsstipendium ut till en lovande ny kvinnlig regissör vid Stockholms filmfestival. Amanda Adolfsson är den som tilldelades detta pris på 5 miljoner kronor förra året i grundlä...

Lovande långfilmsdebut i Ystad – Österlen

Läs mer om filmen här. Statister sökes! Vill du vara filmskådis för en dag? Statister sökes nu till filmen – en historia om vänskap, sorg och att finna sig själv. Berättelsen tar sin början då bästa v...

Livräddartorn rivs måndag 7 april

Tornet har inte använts sedan 90-talet och är i dåligt skick vilket innebär en säkerhetsrisk för allmänheten. Tornet byggdes i mitten av 90-talet och under några år fanns det livräddare på plats här t...

Lär om el med elsajten!

Sommarlovet är fyllt av aktiviteter och samtidigt samlar vi energi för höst och vinter. Det är också en bra tid att söka nya uppslag, information och inspiration till hösten.Svensk Energi har tagit fr...

Länkar

A: Applied Coastal Research and Engineering, Inc. B: Boverket i Sverige C: Center for Applied Coastal Research Coastal Engineering Page, The Coastbase D: Danish Hydraulic Institute (DHI) Dredging Engi...

Lillö 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera med fler bostäder i utkanten av Regementsområdet, samt att även pröva möjligheten till centrumverksamhet, för att till exempel möjliggö...

Lek på fritidshemmet

Sandlådan kan förvandlas till ett landskap med vägar, ramper etc.  "Jordnöten" används till diverse cirkuskonster. I en annan vrå har några barn öppnat en restaurang.  Personalen på rest...

Löderups skola - Åk 2

Lindar på Blekegatan ersätts med prydnadskörsbär

På måndag den 27 oktober påbörjas arbetet med att fälla cirka 50 lindar längs södra sidan av Blekegatan. Istället planteras 42 stycken prydnadskörsbär, ett arbete som beräknas pågå under två veckor....

Locations

Contact us for further information and location tips and ideas. Here is a selection of the magnificent and beautiful surroundings around the Ystad and Österlen region: Österlen from the air from Nikl...

Löderupsgårdens restaurang stängd på helger från och med 1 januari

Från och med den 1 januari 2015 har restaurangen på Löderupsgården stängt på lördagar och söndagar. Välkommen till någon av våra övriga restauranger i äldreomsorgen.

Lucia

Idag gick förskoleklasserna och 1:orna lucia för föräldrar och syskon, det var ett superfnt luciatåg med sång av c.a 100 barn. Efteråt bjöd vi på glögg och pepparkakor i resp klassrum.

Lucia

Förväntansfulla barn inför Lucia på medborgarhuset. Vår lucia lottades fram bland alla som var sugna!  Inför Lucia har barnen legat i hårdträning i veckor. Det fanns ett väldigt intresse bland...

Louise Hoffsten, Erik Söderlind, Claes Crona Trio och Elvis Presley!

Elvis Presley var ”The king of rock’n’roll”. Louise bestämde sig för att ta 12 av Elvis låtar och åka till Memphis för att göra dem till sina egna. Att göra dem till sin musik utifrån en kvinna. Läs m...

Lite från första veckan på vårterminen

Vårterminen har verkligen startat med regn och rusk, så man får kanske nöja sig med att tänka hur vi vill ha vintern. Vi har gjort ett önske "vinterlandskap". Vi har jobbat mycket med former denna vec...

Löderups skola - Åk 3

Så här fint har vi det i våra klassrumsfönster nu!

Laddar med energi på elens dag

Vi använder energi till väldigt mycket och så här i januarimörkret behöver vi ladda batterierna. Därför står Ystad Energi på pågastationen tidigt på morgonen på fredag och delar ut fibernyttig energi...

Lavendelpåsar

I förmiddags gjorde vi lavendelpåsar på Opalen och även några boende från Månstenen var med. Var och en fick välja vilket tyg och vilket band de ville ha till sin påse och sen fylla den med laven...

Lite av varje

Nu har vi kommit igång efter sportlovsuppehållet! Vi jobbar med vår årstidstavla, där vi pratar om år, årstider, månader, veckor och dagar. Vi skapar på olika sätt om årstiderna m.m. Språkgrupperna är...

Livsmedel

Miljöförbundet arbetar med att skydda dig som konsument mot matförgiftning eller mot livsmedel som är skadligt på annat sätt. Du ska också kunna köpa livsmedel av utlovad kvalitet.Miljöförbundet arbet...

Lämna farligt avfall

På kommunernas återvinningscentraler finns miljöstationer. Dessa är avsedda för hushållen som kan lämna sitt farliga avfall utan kostnad. I Tomelilla kommun Återvinningscentralen, Gladanled...