A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'D' med 90 träff(ar).


Den levande kusten – internationellt projekt för hållbar utveckling av Östersjöns kustzon

Kustzonen är området mellan hav och land räknat fem kilometer in från strandlinjen. Kustzonen i Sverige utgör endast 6,5 % av landets areal, men där bor cirka 40 % av...

Det digitala Biblioteket - med ny webbplats och ny app

Den nya sajten bäddar för en rejäl ökning av bibliotekets digitala tjänster. Nu kan besökarna komplettera sitt användande av biblioteket med virtuella besök. Det är inte bara boklån och beställningar...

Delaktighet och inflytande

I ett demokratiskt samhälle anses alla människor ha lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller rel...

Djurminneslunden

Djurminneslunden i Ystad Djurminneslunden i Ystad är en enkel men omskött plats placerad i Dag Hammarskjölds park, infart via Folkestorps byaväg. Dit är du alltid välkommen att minnas ditt avlidna hus...

Du som är installatör

Här får du information om hur du går tillväga när du ska ansluta en kund till elnätet. Ystad Energi AB har som ledningsägare och koncessioninnehavare ansvar för elnätet inom koncessonsområdet i del a...

Diverse

Verksamhetsbeskrivning Övervakningsplan Jämställdhetsplan Agenda 21 Systematiskt arbetsmiljöarbete (fil saknas) Finanspolicy intern Adresser o tfn nr till styrelsen...

Diverse protokoll o stadgar

Reglemente för Ystads Lokala Brottsförebyggande Råd (Ystads BRÅ) - Läs mer (öppnas i nytt fönster) Här nedan följer protokoll från "Styrgruppen för Ystads BRÅ" (alla öppnas i nytt fönster)2010-02-08 /...

Das Filmmuseum

Weitere Information.

Dagsrutiner

Rutiner gör att barn känner sig trygga. De känner igen sig och lär sig dagens mönster och struktur. "Förskolan ska sträva mot att barnen utvecklar självstä...

Dygnet-runt-förskola / Dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Idag finns endast pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som bedrivs i...

Dags att boka in Norra Promenadens vinteraktiviteter!

Idag har vi skickat ut inbjudan till samtliga pedagoger från förskoleklass t.o.m. åk 9 om vilka aktiviteter vi erbjuder under veckorna 2- 9 i Norra Promenaden. Vi erbjuder vinterekol...

DISA- Din Inre Styrka Aktiveras.

   

Dinosaurier med Power Point

Vi har enskilt eller parvis fördjupat oss i dinosaurier. Först skrev alla vars en faktatext i word och därefter användes texterna till en power point presentation, som redovisades...

Då och nu

På Backaskolan finns ett för länge sedan inköpt material att användas i arbetet med "Barnens rättigheter".Under samtalet pratade vi bl a om bilden ovan och vilken r&au...

Deckare

Vi har haft "Deckare" som gemensamt tema på skolan. I vår klass är vi inne på slutspurten av vårahistorierer. Vi arbetar i par och började med att teckna ned handlin...

Dokumentation

Ipads är en stor tillgång i klassrummet. Skrivandet är enkelt och smidigt och apparna kan vara fantastiska MEN det jag tycker är kanske det bästa med ipads är att g&oum...

DVD-spelare

Du som har en MacBook Pro har en inbyggd DVD-spelare.

Dokumentärfilm

Har du frågor om projektet? Kontakta Kristina Buhrgard Tel: 0411-57 76 05,kristina.buhrgard(at)ystad.se. Projektet genomförs med stöd av Ingeborg o Emil A Borgs fond och Ystads Fornminnesförening. Fis...

Dag Hammarskjölds 100 år

DAG HAMMARSKJÖLD (1905-61) blev efter svensk ämbetsmannakarriär Förenta Nationernas generalsekreterare från 1953. Hans person utmärktes av sökande och humanism. Sökande anteckningar och reflexion...

David Krantz

  I.L (Imitating Life) pulfrich animation David Krantz 2004 David Krantz konstnärskap genomsyras av hans gedigna intresse för bild och teknik. Den traditionella bildframställningen och den modern...

Det var ett jäkla fint kök du har/ What a lovely kitchen

  Det var ett jäkla fint kök du har, Det vaur itt jaukla fint köuk du haur… i början hör man hur berättaren försöker att hitta den rätta dialekten och det rätta tonfallet, regisserad av konst...

David Ohlin om "The music of Björk"

The music of Björk gick på Ystad teater den 27 september och framfördes av Bohuslän Big Band under ledning av Travis Sullivan från New York som introducerat dem för be...

David Ohlin om The Magic of Julien

The Magic of Julien var en trolleriföreställning som utfördes av Julien Dauphin och hans två medhjälpare. Det fanns en stor blandning av trolleri, från duvor och kort...

Dina sopor

Hushållsavfallet består av restavfall och matavfall. De flesta hushåll i Ystads kommun kan idag ansluta sig till matavfallssortering. Att sortera ut matavfall från hushållsavfallet är väldigt enkelt o...

Det finns inget avfall!

Glöm inte att tacka personer du möter som försöker göra hållbara val i vardagen, -de val vi alla gör spelar roll för oss och för kommande generationer Din och andras insats är viktig hur stor eller li...

Deponiregler

Läs mer om deponireglerna på Sysavs hemsida!

Datumparkering

Vad innebär datumparkering? Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datu...

Detaljplanering

En detaljplan reglerar exempelvis om det är industri eller bostäder som tillåts men även frågor som höjd och takvinkel på byggnader, hur stor del av området som får bebyggas, bredd på gator och bevara...

del av Östra Förstaden 2:1 m.fl.

Detaljplanen innebär att befintlig parkering vid Oskarsgatan utökas norrut, allmänt ändamål vid biblioteket ändras till parkmark samt att mark mot parkering i sydväst avsätts för idrottsändamål. Syfte...

del av Lilla Tvären 1:3 m.fl.

Detaljplanens syfte är att på del av fastigheten Lilla Tvären 1:3 i Ystad möjliggöra ny bostadsbebyggelse med gator och grönområden. Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad antog detaljplanen 2008-08-21, § 10...

del av Hamnen 2:3 m fl

Detaljplanens syfte är att säkerställa allmänna kommunikationsytor, gång- och cykelvägar, mellan Österleden och Hamntorget, ändra användningen av stationsbyggnaden för att möjliggöra pågående användni...

del av Svarvaren 4 m fl

Detaljplanens syfte är att ersätta gällande detaljplaner för att pröva möjlighet till handel, hantverk, kontor och vård/friskvård samt bostäder. Alla länkar till de olika dokumenten hittar du i ru...

Driftstörningar och projekt

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten 85 % av kommunens invånare är anslutna till det kommunala dricksvattennätet. I genomsnitt använder en person ca 180 liter vatten om dygnet. Det kommunala dricksvattnet håller ca...

Dagverksamhet

Dragaregatan

Adress: Dragaregatan 14 A   Geografiskt område: Centrum   Antal lägenheter: 6   Beskrivning: Servicebostäderna består av sju tillgänglighetsanpassade tvårumslägenheter, varav en funger...

Daglig verksamhet och sysselsättning

Vad ingår i daglig verksamhet? Innehållet i daglig verksamhet varierar från aktivitet och sinnesupplevelse till praktik på företag. I Ystads kommun arbetar vi utifrån tre verksamhetsinriktningar: akti...

Dödsfall, bouppteckning, dödsboanmälan och begravningar

Dödsboanmälan Äger den avlidne inget hus, bostadsrätt eller mark eller om det inte finns så mycket pengar i dödsboet så kan dödsbodelägarna ansöka om en dödsboanmälan hos handläggare i den kommun där...

Dina fackliga företrädare

För upplysningar om en specifik tjänst ringer du den fackliga förtroendeman som uppges i annonsen. För allmänna fackliga upplysningar kan du kontakta nedanstående representanter för de olika...

Dag Hammarskjölds Backåkra

FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld tog John Lennon på orden redan ett decennium innan Lennon skrev sitt fredspoem.  Freden gav emellertid ingen av dessa bägge fredsduvor en chans, utan...

Die Natur in Ystad

Lesen Sie dies ruhig und gedehnt: Hammars hügel und Kåsebergaåsen* mit Ales mystischen Steinen Sandskogen Krageholmsee an Schloss und Mühle. Die Heide bei Backåkra Hagestad und Sandhammaren, Skogshej...

Der kleiner Zug

Der kleiner Zug fängt am in: Österportstorg - Öbergs hörna - Hamntorget (Hafen) - St. Knuts torg/Bollhusgatan - Jaktpaviljongen - Fritidsbaren - Saltsjöbaden/Strandvägen. Kostenlos "Hop-on - hop-off"...

Der Turmwächter

  Jede Nacht tönt ein lang gezogenes, dumpfes Signal über Ystads Zentrum. Ein Stoβ pro Viertelstunde in jede Himmelsrichtung! Der Turmwächter der St. Maria kyrka verkündet, dass in der Stadt a...

Das Kloster in Ystad

    Vom Kloster zum Armenhaus, königlicher Brennerei, Getreidespeicher und Abrissob-jekt zum Stadtmuseum und groβer Tou-ristenattraktion!  Heute zählt das Kloster in Ystad mit Vads...

Die Freizeitsausstellung 1936 – ein Meilenstein in Ystads Geschichte

Das Wort Freizeit bekam seine Bedeutung 1936 in Ystad, als die legendäre, international beachtete Ausstellung „Freizeit“ stattfand. Das ist jetzt 70 Jahre her, und seitdem ist viel passiert. In...

Dag Hammarskjölds Backåkra

UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld nahm John Lennon beim Wort – bereits ein Jahrzehnt bevor dieser sein Friedensgedicht verfasste. Der Frieden gab unterdessen keiner dieser beiden Friedenstauben...

Das Wetter

das Kulturerbe in der Region um Ystad und Österlen

Kulturgeschichte in Ystad Österlen hat seine Anwendung für das iPhone lanciert. Laden Sie die Anwendung in den AppStore und suchen Kulturgeschichte, so dass Sie sie leicht finden könne...

De utvalda

Utställningen ”De utvalda” är ett led i vårt arbete att lyfta fram vår konstsamling som delvis ligger gömd på vårt magasin. Den här gången har vi bjudit in ett antal namnkunniga personer med anknytni...

Dansk politiker uppmärksammar Ystad Hamn

Besöket gjordes för att öka förståelsen för den roll som Ystad Hamn spelar för södra Sverige såväl som för dansk inrikestrafik. Nu ska hamnens intressen diskuteras på högre nivå. Nästan 1,3 miljoner m...

Demosida

   jhkjhkjhkjh  

De nominerade är...

Klicka på bilden för att läsa pressmeddelandet på PIXEL:s hemsida.

De nominerade är…

Filmerna kommer att visas under Pixel Skånes Filmfestival, lördagen den 26 april på Ystad Studios, dit filmarna inbjuds för att medverka. Lördagen avslutas med prisutdelning, ledd av årets konferenci...

Demensteamet

Målet är att förhindra eller skjuta upp en flytt till äldreboende. Demensteamet består av personal som har både bred kunskap och lång erfarenhet av olika former av demensomsorg och de problem som det...

Disco i bandyrinken.

Lite bilder från fredagens härliga rastaktivitet, disco i bandyrinken och prisutdelning från tipsrundan.

Djupgranskningar

2017 Granskning av intern kontroll Missiv Granskningsrapport Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning Missiv Granskningsrapport Granskning av hantering av partistöd och förtroendevaldas e...

De gör vinjetten till PIXEL

Läs mer på PIXELs hemsida.   Fjolårets vinjett kan du se här.

Dags för vernissage – i Pixeldjurets tecken

Inför PIXEL Skånes filmfestival har måleri- och serieteckningskurserna på Kulturskolan i Ystad, med Jennifer Saxell som ansvarig lärare, tolkat PIXEL-djuret fritt under några veckors lektionstid. De f...

De nominerade, nytt manuspris och hela programmet klart!

Här kan du ladda ner programmet i pdf-format.

Dags att nominera till Ystads kommuns miljöpris 2014

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja  insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. Priset består av diplom oc...

DOIT

DOIT är ett nätverk av kvinnor i Ystad – Österlen-regionen, som brinner för affärsverksamhet och företagande och som utvecklar kvinnors företagande genom ömsesidigt mentorskap. "Vi hjälper varann a...

Dansk-Svenska gränshinder granskas i Ystad

Varje år reser nästan 1,4 miljoner människor mellan Ystad och den danska ön Bornholm en kort färjetur därifrån. Eftersom lagstiftningen ser annorlunda ut i Danmark och i Sverige stöter resenärer ofta...

Dina rättigheter - när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär eller saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål vill vi såklart veta det. Ta kontakt med oss och förklara di...

Du som är installatör

Vid fjärrvärmeinstallationer behöver vi på Ystad Energi godkänna fjärrvärmeinstallationen och kontrollera provtryckningen. Det beror på att undercentraler som ansluts till fjärrvärmenätet måste uppfyl...

Dansande blommor

Dansande blommor 1:a vån En utställning om måleri av personer med demenssjukdomar. En bilddokumentation av 6 års måleri med äldre inom åldringsvården i Ystad med grannkommuner samt Malmö. Arrangerad a...

Driftstörningar och felanmälan

Driftstörningar     Felanmälan Så här anmäler du fel på dina fibertjänster: Kontakta din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter till de flesta tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören fel...

Digital sändning med Monty Python!

Humorgruppen Monty Python återförenades sommaren 2014 för tio föreställningar på O2 Arena i London som alla såldes slut på rekordtid. Likaså den digitala sändningen på Ystads Teater. Genom Folkets Hu...

Driftstörningar

Uppdatering 22.00 - Koppargatan/DragongatanVi har nu reparerat den skadade fiberkabeln och tjänster och funktioner ska vara återställda. Skulle det inte fungera, kontrollera och starta om er ege...

Djurkyrkogården stängs - minneslund anläggs

De kontraktsägare med avtal som löper ut under 2015 har informerats och de som önskar erbjuds att flytta med jord till minnesplatsen alternativt att få kontraktssumman tillbaka. Kontakta oss! Om du är...

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen Skåne, med djurskyddsorganisationen i...

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men cirka en miljon människor har egen brunn (enskilt vatten).  

Driftstörning fibernätet

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelillas kommuner krävs det tillstånd för att få hålla vissa djur. Bestämmelserna är besl...

Destinationsutveckling Skåne Sydost

Destinationsprocessen - summering av fas 3 Med start vecka 41 drog vi igång innovationsfasen i destinations-utvecklingsprocessen. Det gjorde vi i tre parallella tematiska* spår som s...

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka eller lösa inom lagstiftningens ramar. Tillsynsm...

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en manda...

Dokumentation av fårbesöket

Full koncentration när fårbesöket skulle dokumenteras. Vad var det nu pappa får heter? Jo, bagge. " Då skriver jag det här så kommer jag ihåg det!" En 6-årings sätt att bearbeta vad vi fick se hos f...

Diamanten Tema

Vårt tema "Jag och Min Vardag" har nu gått över i arbetsområdet           Fritiden. I arbetet vill vi att eleverna ska få möta och uppleva olika fritidsaktiviteter. Vi har haf...

Dags att nominera till Ystads kommuns miljöpris 2015

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja  insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. Priset består av diplom oc...

Disco

En eftermiddag planerade vi för att ha utedisco på fritids. Vi lekte dansstopp med kram, limbo och hade en danstävling. Priserna i danstävlingen gick till dem som vågade vara modiga och bjuda på sig s...

Delegeringsregler

Delegeringsregler för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Den Blå Planeten

Den blå planeten

Vår första skoldag fick vi besök av Havets Drottning och hennes två fiskar. Drottningen berättade om vårt tema " Den blå planeten" som vi ska arbeta med under detta läsåret. På fredagen gjorde vi ett...

Diamanten

Del av Hamngatan avstängd 4-9 oktober

Under denna tid är södra delen av Hamngatan avstängd för genomfartstrafik. Följ orange vägvisning.

Dd-vecka

Dubbelt och delat har vi arbetat med den här veckan. Både på idrotten i en samarbetsövning och i klassrummet. På idrotten lekte vi en lek som heter Duck, duck goose. För att bli lite svettiga körde vi...

Dd-vecka

Delfiner, dubbelt, dela, dockor, dra streck, dikt, dragkamp, draktan, dansstopp med dillchips, dricka och druvor. Detta är en del som vi har gjort denna veckan.  På idrotten fick vi ta hjälp av...

Dags att skicka in ansökan...

Nu börjar det bli det dags att skicka in ansökan för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inför nästa år. Ansökningsblankett finns här på miljöförbundets hemsida, under Blanke...

Danska Transportutskottet på besök i Ystad Hamn

Efter en tur med Pågatåget till Ystad fick politikerna insyn i infrastrukturen i och omkring hamnen samt diskuterade hamnens relevans för den danska trafiken. VD för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Bost...

Driftinformation