A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'I' med 90 träff(ar).


Intäkter och kostnader

Varifrån kommer  kommunens pengar? Vad används pengarna till?

Inflytande

Att stärka och utveckla människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet och inflytande både i sina egna liv och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete. Man har till e...

Inomhusmiljön

Dessa grundläggande krav uppfylls långt ifrån alltid och det är då hälsorisker med inomhusmiljön kan uppstå. De vanligaste besvärsorsakerna i inomhusmiljön är, enligt en undersökning gjord av Statens...

Intresseanmälan - bostad

Inflyttning

Att tänka på när du flyttar in Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och ersätta skador han / hon vållat. Du har ansvar för lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Läg...

Industritomter

Försäljning av industritomter sker genom Ystads kommun. Du hittar kontaktuppgifter och annan information på sidan Ledig industrimark.              

ICE - In Case of Emergency

Hjälp till räddningspersonal och försäkring för dig själv Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med boskstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydel...

IT-säkerhet

Bakgrund Mycket av verksamheten i kommunerna är beroende av att IT-systemen har en hög driftsäkerhet. Därför finns sedan länge en väl fungerande säkerhet i verksamhetssystemen och i den tekniska drift...

Information - Inbjudningar

  Styrgruppen för Ystads lokala brottsförebyggande råd ("Ystads BRÅ") arbetar med olika teman. Vi har tagit fram följande tema: fastighetsägare- och företagarmöte intern- och externinformation u...

Information in English

  The clip about the movie town Ystad. Produced by Daniel Permbo.

Info auf Deutsch

Für die von der Kritik gefeierte Fernsehserie „Bron“ („Die Brücke“) entstehen von Dezember 2012 bis Mai 2013 in den Ystad Studios die Innenszenen.  ¨Im Frühsommer 2012 kehrte Yellow Bird nach Yst...

Interkommunalt

Kommunen ska ta emot ett barn från en annan kommun om vårdnadshavarna önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Bed&o...

Invigning av vår nya matsal!

  Tisdagen den 21 september var en speciell dag i vår matsal. Vi invigde de nya möblerna vi fått. Varje årskurs kom till matsalen för att se när bandet klipp...

Inget Namn

Idrottstradition

Vårt medalj, -och pokalskåp är välfyllt efter flera SM-titlar och andra framgångar genom åren, och även i år spelar våra handbollskillar SM-finalspel i Stockholm! Det är dock inte bara dessa tre idrot...

Information

   

Insats för dig som elev

Insatser

Ipad

Vi har fått ett nytt, spännande verktyg att använda i vårt dagliga arbete. En Ipad! Med den kan man fotografera, filma, spela in sin egen röst, göra sagor, skriva, g...

Ipad

Hej Sitter här på lovet och jobbar med skolans nya Ipad. Jag tror att den kommer bli ett stort hjälpmedel och verktyg för elever som tycker det är svårt att läsa....

Inspirationskorg i förskoleklassen

Vi har en korg med figurer av olika slag. Den fungerar bra som inspiration när barnen skriver. Antingen kan man plocka saker ur korgen och skriva ordlistor eller använda sakerna som utg&ari...

IT-stöd för skola och förskola

iPhoto vill inte visa miniatyrer eller öppnas som vanligt, vad gör jag?

Ibland kan det hända att dina miniatyrbilder i iPhoto inte visas. De är ersatta av tomma svarta rutor. Det kan även hända att iPhoto inte vill startas med motiveringen att det redan har öppnats med en...

Interface

Interface – ljud, ord och bild Ulrich Eller (Berlin), Lisa Fjellman (Malmö), Mathias Kristersson (Malmö), Mona Petersson (Stockholm), Jakob Riis (Köpenhamn/Malmö), Anna Wessman (Malmö), Raed Yassin (B...

Inför besöket

InringningInringningen i foajén talar om att det är dags att gå in i salongen. Innan föreställningens början ringer det en gång 15 minuter innan, två gånger 7 minuter innan och tre gånger 2 minuter i...

Industrispår

För att trafikera de industrispår, som Ystads kommun förvaltar, måste du ansöka om tillstånd. I kommunens järnvägsbeskrivning i högerspalten kan du läsa om: Allmän information Villkor för tillträde o...

Industrimark

Nya Öja industriområde Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och ut mot den vältrafi...

Ilska och utbrott

Att bli arg är en normal reaktion om man till exempel blir orättvist behandlad eller om någon beter sig dåligt mot en. Men en del personer har svårt att kontrollera sin ilska. Det kan både handla om a...

I-L

 GATUNAMN  HEMTJÄNSTGRUPP  TEL Idrottsgatan Köpinge/Löderup 577880             Idrottsstigen Östra Förstaden 577 03...

Infocenter - Anhörigstöd

De kan ge dig som äldre information och vägledning i många olika frågor. Anhörigstöd Allt fler äldre väljer i dag att bo kvar i den egna bostaden även när hälsan sviktar. Det är en viktig uppgift för...

Insatser FoS / ansökan

Insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen Vem har rätt till SoL-insatser? När du ansöker om SoL insatser görs bedömningen om du har en långvarig psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsne...

Individuell placering

Individuell placering Deltagaren har sin individuella placering på en arbetsplats, och omfattningen kan variera i både dagar och timmar. Vid en individuell placering har man ingen handledare tillgängl...

Ihr Ystadguide per Telefon oder MP3

Falls Sie den Rundgang auf Schwedisch wählen, wird Krister Henriksson Ihr Wegweiser sein. Vielleicht kennen Sie Krister schon aus einem der 13 Wallanderfilme, die in Anlehung an Henning Mankells Krimi...

Information

Öppettider Fritidshemmet öppnar klockan 06:00 och stänger 18:00.  Schema Barnens schema registreras online på Skolportalen, Dexter. Det är jätteviktigt att rätt schema finns registrerat för barne...

I Wallanders spår

Välkommen till sidan som bara handlar om Wallander! Här hittar du information om filmerna, historiken, inspelningsplatserna och alla de upplevelser som erbjuds i Wallanders spår i Ystad med omnejd.

In the footsteps of Wallander

Informationsaktiviteter

Informationsaktiviteter i Ystad under 2017 Här kan du läsa mer om de informationsaktiviteter som kommer att anordnas under året. Alla hjärtans dag, 14 februari       ...

Inköp av dagligvaror

Till dig som ansöker om hjälp med inköp Ystads kommun samarbetar med Samhall, avseende inköpen i kommunen. Du kommer få dina varor hem till dig en dag per vecka. Inköpen kommer att ske på ICA Kvantum...

Invigning av nya lokaler

Nästa Torsdag blir det en speciell dag på vår skola! Här kan ni läsa inbjudan till vår invigning av nya lokaler. Naturligtvis är föräldrar välkomna att vara med på festligheterna under skoltid, men t...

Informationsblad

Idag får eleverna hem lite information från skolan, den finns även att läsa här. Infoblad Förväntansdokument och telefonnummer

Inbjudan till gårdsvandring

2015-02-13 Ystad-Österlenregionens miljöförbund i samverkan med HIR Skåne och LRF Skåne inbjuder till en lantbrukarträff där vi under lättsamma former diskuterar vad man egentligen behöver v...

Inomhusmiljö

Ärenden gällande inomhusmiljö som miljöförbundet handlägger omfattas av miljöbalken. Dessa regler avser att skydda personer mot "olägenhet", det vill säga störningar som inte är tillfälliga och som ka...

Installation av oljetank

Om du avser att installera oljetank i mark som rymmer mer än 1 m3, oljetank som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller oljetank samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarl...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om oljetanken rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Oljetankar inomhus bör vara...

I mark

Oljetankar i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra en återkommande kontroll av din o...

Installation av cistern

Om du avser att installera cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter, cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter utomhus ovan mark, eller cistern samt övrig hantering av...

I mark

Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt har markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra en återkommande kontroll...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om cisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Cisterner inomhus bör vara in...

Installation och skrotning

Miljöförbundet ska underrättas innan installation eller konvertering av aggregat med 14 ton CO2e eller mer sker. Meningen är att miljöförbundet ska ha möjlighet att ge synpunkter på bland annat val av...

Inventering av PCB

Inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer/transformatorer. Inventeringen ska ske enligt ”Inventera och sanera PCB" som finns tillgänglig på Milj...

Information om rutiner vid slamspridning

För att få en enhetlig handläggning av ärenden rörande spridning av slam på åkermark har rutiner fastställts om vad som skall gälla vid slamspridning inom miljöförbundets verksamhetsområde. Grundlägga...

Information om AM-körkort

AM-körkortet är ett körkort för moped klass 1 och har en åldersgräns från 15 år. Kortet har utseendet som ett vanligt körkort för andra fordon men längst ner under punkt 9 står AM. Vi vill uppmär...

Info

Hej alla barn och föräldrar! Det har varit en intensiv vecka och vi jobbar med ett minikompistema med att se på olika kompisfilmer,sånger, lek och prat. Imorgon torsdag så kommer vi att åka in till de...

Internationellt seminarium om landström i Ystad Hamn

Landström till fartyg är ett bra sätt att värna miljön på, såväl avseende utsläpp till luft som bullernivåer. När fartyget kopplar in sig på elnätet iland kan samtliga maskiner ombord stängas av, och...

Information 23/4

28/4 Är vi på kurs då är det vikarier i förskoleklassen. 29/4 Kommer nya barn på besök, då tar förskolans personal hand om stjärnbarnen en stund och leker lekar ute. 30/4 går vi till skogen och har av...

Idrott i sporthallen

Vi har idrott i vår fina sporthallen och det är jättekul. Här tränar vi hela kroppen och knoppen. Först är det uppvärmning och då får ett barn i taget stå för den: att hitta på olika bra rörelser. så...

Invigning

Äntligen är skolans fantastiska utemiljö färdig. Nu har vi invigt både tarzanbanan och konstgräsplanen. Eleverna var överlyckliga. Här har de verkligen möjligheter till utmaningar och träning både på...

Inbjudan till avloppsmöte

Onsdagen den 24:e juni kl.16.30 anordnar kommunens VA-enhet och miljöförbundet ett möte där berörda fastighetsägare är välkomna för att diskutera sina avloppsanläggningar och en eventue...

Information: Gata och trafik

Här samlar vi information och nyheter inom gator och trafik.

Info. v.35

Hej! Nu har vi kommit igång ordentligt med arbetet i klassen och det känns jättebra!  Idag fick barnen hem första läsläxan som ska vara klar till onsdag nästa vecka. Vi har börjat arbeta med olik...

Information från fritidshemmet

Måltider serveras i skolans matsal Frukost kl 7.30-8.00, lovdagar kl 8.00 Lunch lovdagar kl 11.30 Mellanmål 14.00 -14.45 Frånvaro Anmäl i V-klass 08-51909321.   Ändrad närvarotid eller om du vill...

Idrott

Den 1/10 kommer vi att börja med idrotten. Vi har idrott i två mixadegrupper,  tillsammans med hjärtegruppen. Den ena gruppen har 8.30-9.30 och den andra 9.30-10.30. Nästa vecka kommer vi även at...

Information

Under vecka 41 ska vi fortsätta med vårt tema om vår närmiljö. Barnen har konstruerat sitt hus i lera och nu vill de gärna lägga till ett foto på sitt hus. Därför vill vi gärna att ni mailar en bild t...

Information

Ystad Energi har ny Kundservice, välkommen att kontakta oss Lägg energi på rätt saker     Information om fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser från 2017-01-01 finner du här.   Info...

information inför v 43

Vi vill bara påminna om att barnen ska ha en glasburk utan etiketter med sig till skolan. Vi behöver burkarna senast onsdagen den 21/10. På torsdag den 22/10 ska vi ha höstfest i förskoleklasserna. Ba...

Information

Nu har vi äntligen bestämt att vi kommer att gå lucia tillsammans med 1:orna torsdagen den 10/12 kl 8.30. Efteråt bjuder vi på glögg och pepparkakor i klassrummet. Mer info kommer när det närmar s...

Information

Nu har vi äntligen bestämt att vi kommer att gå lucia tillsammans med 1:orna torsdagen den 10/12 kl 8.30. Efteråt bjuder vi på glögg och pepparkakor i klassrummet. Mer info kommer när det närmar sig....

Ii-vecka

Intensiv vecka som vanligt. Vi har pratat om våra initialer och hur smidigt det är att skriva dem istället för hela sitt namn på tex. teckningar och uppgifter. Elevernas initialer pryder nu väggen ova...

Ii-vecka

"Igelkotten rund och go, kryper ur sitt lilla bo. Om han något ser, om han något hör. Taggarna han ut kör!" Ii-djuren denna veckan var isbjörn, igelkott och iller. Efter att ha röstat så blev igelkott...

Information

Som vi berättat tidigare kommer barnen att gå lucia den 10/12 c.a 8.40. Ni som har möjlighet är välkomna att se luciatåget, efteråt bjuder vi på glögg och pepparkakor. Diskutera gärna med barnen vad d...

Information

Vi vill uppmana alla som lämnar och hämtar sina barn med bil vid skolan att vara försiktiga. Tänk på att * köra lugnt på parkeringen. Ibland kommer bilar i ganska hög hastighet vid hörnet av idrottsha...

Information inför vecka 50

Vi kommer inte att ha mer gymnastik eller bad den här terminen. Nästa bad blir den 11/1 och nästa gymnastik den 14/1. Torsdagen den 10 december är ni välkomna att titta på vårt luciatåg i idrottshalle...

Info.

Hej alla barn och föräldrar! Tänk att tiden alltid går extra fort i december månad. Nu är vi iallafall igång med luciaträning och julverkstad. Varje morgon öppnar vi vår kalender det innebär att vi pe...

Information om KlimatVardag

Klimatproblematiken angår oss alla. Målet med KlimatVardag är att öka kunskapen om hur livsstilen påverkar klimatet och vad vi kan göra för att minska denna påverkan. Hela hushåll, både vuxna och barn...

Info

Idag onsdag har vi påbörjat vårt projekt "Läs till 1000". Vi samlades hela skolan i gymnastiksalen och sjöng Astrid Lindgren sånger tillsammans. Under en månads tid ska vi försöka uppnå målet för hela...

Info

Hej Vi skulle vilja be er alla att titta över era barns fack. Finns det tillräckligt med ombyte? Är det mitt/mina barns tillhörigheter som ligger där? Sen vill vi passa på att säga att vi trivs superb...

Is-experiment

När det blev kallt och snö ute, var det spännande att göra Is-experiment! Barnen ville fylla olika former med vatten, pärlor, sand......!! Många funderingar och hypoteser kom upp bland barnen - vad ko...

Info

Hej alla. Vi har tillsammans med barnen bestämt att införa "visedag" på fredagar. Detta innebär att man får lov att ta med sig en sak hemmifrån och visa i samlingen. Detta är frivilligt och när denna...

Idrott och hälsa

Idrottsundervisningen på Köpingebro skola bedrivs i en fräsch och luftig sporthall. Utemiljön är tilltalande med stora ytor för bollspel och lek. Närheten  till skog och  skogsterräng utnytt...

Inger Ekdahl

Inger Ekdahl Konstruktioner i samklang Ystadsbördiga Inger Ekdahl (1922-2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Under mitten av 1950-talet var hon en a...

Idrott

Detta är valet för alla er som har ett brett idrottsintresse och vill prova på många roliga aktiviteteter. Aktiviteter som inte får plats under de ordinarie idrottslektionerna. Det viktigast...

Information vecka 10

Antingen den 8/3 eller den 9/3 kommer era barn att ha en utedag i skogen. Vi kommer att gå iväg 8.30 och vara tillbaka när förskoleklassen slutar 12.55. Barnen ska vara klädda så att de kan vara ute...

Info

Antingen den 8/3 eller den 9/3 kommer era barn att ha en utedag i skogen. Vi kommer att gå iväg 8.30 och vara tillbaka när förskoleklassen slutar 12.55. Barnen ska vara klädda så att de kan vara ute...

information

Under vecka 14 kommer vi att arbeta med programmering. Därför utgår idrotten den 7/4. Vi kommer att påbörja våra utvecklingssamtal under vecka 16 och framåt. Lapp med  samtalstider kommer att sät...

Info

Under vecka 14 kommer vi att arbeta med programmering. Detta ska bli spännande. Vi kommer att påbörja våra utvecklingssamtal under vecka 16 och framåt. Lapp med  samtalstider kommer att sättas up...

Information

Insatser enligt SoL och LSS

Du kan ansöka om dessa insatser enligt SoL:                Boendestöd Boendestödet är en insats för dig som behöver stöttning...

Idrott

Inger Ekdahl

Inger Ekdahl Konstruktioner i samklang Ystadsbördiga Inger Ekdahl (1922-2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Under mitten av 1950-talet var hon en av...

Information

Nu har vi äntligen fått fina förvaringslådor till kvarglömda kläder. Alla kläder lämnas upp ovanför idrottshallen i entrén där det står två vita förvaringsbänkar. Den 6/5 är det en klämfredag då är d...