A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'N' med 90 träff(ar).


Nyheter från Ystads kommun

Se alla nyheter från Ystads kommun Äldre artiklar hittar du under Arkiv. Du kan prenumerera på våra nyheter med RSS-flödeneller följa oss på Facebook eller Twitter:

Nystart för Företagslotsen i Ystad

- Från och med den 22 oktober kommer företagare ha ”en väg in” i kommunen och på så sätt ha lättare att få hjälp och svar på sina frågor. Alla är välkomna att höra av sig, säger Ewa Alwén, på Ystads k...

Naturskyddsföreningen vann Ystads kommuns miljöpris 2013

- Under våra diskussioner om de nominerade stod Naturskyddsföreningen ut. De har ihärdigt arbetat med natur- och miljövård i Ystad under 40 år, säger Nicklas Lju...

Näringslivsfakta på webben

Kommunens webbplats har många svar på näringslivs- och företagarfrågor. – Jag svarar gärna på alla slags näringslivsfrågor, säger Ewa Alwén. Men det är inte alla som vet att det finns mycket fakta på...

Ny Silviasjuksköterska i Ystads kommun

Nu har Ystads kommun fått en Silviasjuksköterska, Annika Nilsson. Hon har genomfört en nätbaserad utbildning, specialisering för sjuksköterskor på avancerad niv&a...

Nytt Europa Direkt-kontor i Sjöbo

Europa Direkt är EU:s lokala informationsnätverk som riktar sig mot allmänheten. Verksamheten kommer att täcka sydöstra Skåne (Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ys...

Nya möbler i Marinan gör vågen

Ystads Marina har fått nya bänkar och fåtöljer i unik design. Tanken är att möblerna ska uppmuntra till samvaro – inte minst för de som har vissa rörel...

Nämndernas protokoll

    Samhällsbyggnadsnämnden       Socialnämnden       Barn- och Utbildningsnämnden       Kulturnämnden  ...

Nämnderna

Det finns sammanlagt ca 175 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Ystads kommun. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla n...

Ny elnätskund?

Vi på Ystad Energi tar hand om elnätet och ser till att du får el till din fastighet. Vill du veta inom vilket område vårt elnät sträcker sig kan du klicka här. Vi har ingen egen elförsäljning, utan d...

Nyheter från Ystad Hamn

Under denna sida samlar vi våra nyheter. Äldre nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Nu börjar vi bygga landströmsanläggningen

Efter upphandling har Ystad Hamn ingått avtal med Processkontroll Elektriska AB som totalentreprenör för en landströmsanläggning i samtliga lägen för konventionella färjor i hamnen. Det unika för denn...

Nya rekord för Ystad Hamn

De senaste åren har utvecklingen för Ystad Hamn gått starkt framåt. Trots världsekonomisk kris, lågkonjunktur och en vikande transportmarknad har Ystad Hamn fortsatt...

Nya byggprojekt

Karta över nya byggprojekt Visa nya byggprojekt på en större karta

Nyheter

Nya produkter till försäljning

Disktrasan kostar 39 kr Kökshandduken 139 kr Brickan 199 kr Produkterna finns till försäljning på Cineteket men kan också beställas per mail till: petra.rundqvist@yst...

Nattugglan

Engagerad personal arbetar ofta utifrån äventyrs- och utepedagogik. Närområdet används flitigt för natur- och miljöupplevelser. Pedagogerna cyklar ut med barnen, som sitter fram på flaket. Ibland...

När ditt barn blir sjuk

Barn drabbas ofta av infektioner, vilket bygger upp deras immunförsvar.Ca: 90 % av infektionerna är virusbetingade, ca: 10 % är orsakade av bakterier.Vid en virusinfektion hjälper...

Nybrostrands förskola

       Ansökan om barnomsorg gör ni här http://skolportalen.ystad.se/

När och hur görs valen?

Val görs i november/december varje år - av dem som skall börja i förskoleklass kommande hösttermin. Detta innebär också automatiskt val till åk 1 (påföljande år), och ev. fritidshem. - av elever...

Norreportskolan

Se filmen som presenterar Norreportskolan inför hösten 2018. Välkommen till oss!          

Norreports Skolrestaurang

Totalt tillagar Norreportskolans restaurang ca 650 portioner per dag. Förutom serveringen i restaurangen skickas även lunch till Marielunds förskola, Soldalens förskola samt Hvita Briggen. Till varje...

Naturskolans teman 2017-2018

Pedagogiska program under läsåret 2017-2018      Marietorps naturskola läsåret 2017-2018. Under 2016 genomförde Ystads kommuns förvaltning Kultur och Utbildning en förstudie som undersö...

Ny mattebok har kommit ut!

Naturskoleföreningen lanserar en ny mattebok som heter Att lära in matematik ute 2. Denna bok innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den förs...

Ny mejladress

Vi vill göra er uppmärkamma på att Marietorps naturskola numera har följande mejladress: marietorpsnaturskola@ystad.se Nu går det åter bra att använda vår...

Nu har vi börjat.

I måndags provade barnen på att skriva på datorerna.Alla tyckte det var jätte spännande. Vi tränar fingergymnastik varje dag och det behövs verkligen. Vissa barn...

Natur

Denna lilla larv hittades av en elev i början av veckan. Självklart blev det ett stort samtalsämne i åk 2. Alla blev inspirerade och letar larver rasterna igenom. Nu hämtar...

Namnlistor

Just nu är det många som tycker att det är roligt att skriva namnlistor på datorn. Vi har små kort med foto och namn på alla klasskompisar i en liten låda vid...

Notebook

Notebook är programvaran vi använder till våra Smartboards, men den går även bra att använda utan Smartboard.

Numbers

Numbers är Apples kalkylprogram.

Niels Bonde

Niels Bonde är intresserad av nya medier och vilken betydelse de får i samhället. Han har följt utvecklingen av såväl internet som mobiltelefonen, två medier som sedan 80-talet fått en allt mera betyd...

Näringsliv

Vi finns i Gamla Rådhuset på Stortorget i Ystad! Kontakta Företagslotsen: 0411-57 80 00 alt. foretagslots@ystad.se Driver du företag eller har du planer på att etablera dig i Ystads kommun?Vi fungerar...

Näringslivet i Ystad

I Ystads kommun finns ett rikt näringsliv med ca 3 700 företag. Styrkan är branschbredden. Ystad har under de senaste åren haft ett högt nyföretagande vilket tyder på en god miljö för kreativa idéer!...

Näringslivsrådet i Ystads kommun

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter. Fokusområden för år 2017 är: T...

Näringslivsstrategin

Näringslivsstrategin 2011, pdf Vision År 2020 är Ystads kommun en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Företagsklimat är ett föredöme för övriga kommuner och företag. Kommunen och företagen har tills...

Nätverk

Genom att nätverka kan du knyta till dig värdefulla affärskontakter samt träffa nya intressanta människor både inom samma bransch men även för att kunna få input i hur det är andra branscher. Att nätv...

Näringslivsfrukost

Ystad kommun och Företagarna i Ystad arrangerar de populära Näringslivsfrukostarna som äger rum sex gånger om året och är ett forum där företagare möter andra företagare och delar med sig av kunskaper...

Nybrostrand

På det nya området i västra delen av Nybrostrand är anläggning av infrastrukturen just nu i full gång till ny bostadsbebyggelse. Ca. 170 bostäder varav 70 är tomter för friliggande villa. Om du ä...

Namnsättning

Det är kommunen som fastställer namn på gator och vägar. Namnen används sedan vid fastställande av belägenhetsadresser. Inom tätorterna fastställer även kommunen namn på gång- och cykelvägar, cir...

Natur, miljö och klimat

På dessa sidor kan du läsa om kommunens strategiska miljöarbete där hållbar utveckling ligger i fokus, och hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull natur.  

Natur

Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarke...

Naturområden

Naturen i Ystads kommun bjuder på en mångfald av olika naturområden att besöka: ängs- och hagmark i norra delen av kommunen, underbara sandstränder längs kusten, lövskogsområden runt Krageholmssjön oc...

Naturvård

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska tjäna som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fu...

Ny bostad

Finnes: Mogen vacker stad med skönt yttre och gediget kulturellt inre. Hos mig kan du vila ut vid havet, njuta av ett gott liv. Jag tar hand om dig i min famn från det att du föds tills att du åldras....

Naturbänkar

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med egentillverkade bänkar i naturmaterial (trästock). Vi har tagit stockmaterial från avverkningar i Sandskogen och med speciell sågutrustning, har vi lyckat...

Ny bro över Risaån

Ny bro över Risaån vid Annirogatan/Kristianstadsvägen blev ett måste, eftersom den gamla bron fick bytas ut av åldersskäl. Bilder tagna under pågående arbeten med bron    

Nybrostrand 19:10

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för i huvudsak bostadsbebyggelse men även förskola, omsorgsboende och någon form av service i västra delen av Nybrostrand. Samhällsbyggnadsnämnde...

Nybrostrand 19:85 m fl del av

        Väster om kv. Rödklinten, Blåklinten m.fl. i Nybrostrand planeras ett nytt bostadsområde. Planområdet är drygt 18 ha stort och bedöms kunna rymma mellan...

Naturvårdsprogram

Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska också vara underlag till kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fungera som inspiration och informationskälla om naturen i Ystadtrakten...

Nattvandrande föräldrar

Att det finns vuxna ute bland ungdomarna på kvällar och nätter är både tryggt och lugnande. Man rör sig bland ungdomarna för att skapa förtroende, vara förebilder men också för att vara ett stöd och f...

Nätverksmöte

Ibland är många personer och myndigheter inblandade i ett barns utveckling. Föräldrar och personal kan då känna att de olika parterna/aktörerna inte känner till varandras uppdrag eller att de har olik...

Nattviolsvägen

Adress: Nattviolsvägen 41, Nybrostrand Geografiskt område: Nybrostrand, 1 mil öster om Ystad Antal lägenheter: 4 + 4 Beskrivning: Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning...

Nattviolsvägens Dagliga verksamhet

Verksamhetens aktiviteter följer årstiderna.Den dagliga verksamheten har nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast,  sjuksköterska och boendepersonal.Ett viktigt inslag i verksamheten är att...

Nyanländ till Sverige

Nyhetsarkiv

Nature

Our nature offers lots of variety! Here, nature is never difficult to access. The beautiful beaches along the Ystad & Österlen nearly 50 km long coast feels never-ending. Here you can enjoy...

Nu finns Samlaren i Glemmingebro också

Det ska göra det enklare för kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall som annars lätt hamnar i de vanliga soporna med risk för att miljögifter sprids i kretsloppet. - Samhällsnyttan blir dubbel...

Nyhetsarkiv

Nya rekord i Ystads hamn

Den polska trafiken via Ystad Hamn ökar fortfarande och Ystad Hamn är sedan många år Sveriges största hamn för just färjetrafik till och från Polen. Rederiet Polferries utökade sin trafik med att sätt...

Nöjda medarbetare i Ystads kommun

Undersökningens syfte är att ta reda på hur Ystads kommuns medarbetar uppfattar kommunen som arbetsgivare. Den innehåller frågeområdena arbetsmiljö, ledarskap, organisation och utveckling. - Detta är...

Nyinvigning av populär träffpunkt i Glemmingebro – Räfsans bykrog

- Det var dags att rusta upp lokalerna vilket vi hoppas uppskattas av både stammisar och nya gäster, säger Lotta Wallin, chef för avdelningen kost och lokalvård inom Ystads kommun.   Restaurangen...

Näringslivsfrukost 1 april, 2014

Varmt välkommen till Ystads kommuns näringslivsfrukost, i samarbete med Företagarna, Ystads Allehanda och Radio Active.När: 1 april, kl 7.30-ca.9.30Var: Surbrunnsparken i Ystad Dagens tema Media och...

Nybygget

Nybygget

Näringslivsfrukost 1 april

Varmt välkommen till Ystads kommuns näringslivsfrukost, i samarbete med Företagarna, Ystads Allehanda och Radio Active.När: 1 april, kl 7.30-ca.9.30Var: Surbrunnsparken i Ystad Dagens tema Media och...

Nyheter från Ystad Energi

Nu kommer Farligt Avfall-bilen

Datumet till trots stämmer uppgiften - den 1 april har du möjlighet att lämna ditt farliga avfall på två platser i Ystad: Österportstorg 17.00-18.00 Missunnavägen 18.30-19.30 Observera tiderna, du...

Niklas 3

Detaljplanens syfte är att ändra användningen från allmänt till enskilt ändamål för den del av Niklas 3 där det så kallade Erik XIV-huset ligger, så att denna del av fastigheten kan styckas av och säl...

Nu visas filmen om spökgarn på Scala

Joakim Odelberg, dykare och undervattensfilmare bjuder tillsammans med KIMO Baltic Sea, Europa Direkt Sydöstra Skåne och Ystads kommun in till premiärvisningen av andra delen av hans film ”Spöken i Ös...

Ny busslinje till Sandskogen och mer busstrafik i Ystad

I samma vecka, lagom till påsk, får stadsbussarna i Ystad senare lördagsturer samt söndagstrafik. I flera år har Ystadsborna efterfrågat en busslinje till stranden och Sandskogen som går under hela år...

Nytt bloggverktyg

Sitter just nu på en kurs för att lära mig publicera inlägg i bloggen. Vi har fått ett nytt verktyg för att göra detta och förhoppningsvis kan vi komma igång och göra lite regelbundna inlägg här igen....

Nyhetsbrev

Nytt år, förnyade mål och galet mycket på gång. Men det räcker inte där, vi behöver er hjälp att förverkliga detta. Era idéer och tips på t.ex. aktiviteter, utflykter, evenemang, temadagar är guld vär...

Ninjat LAN i Ystad

Österportshallen i Ystad kl 12.00 fre 2 maj till kl 12.00 sön 4 maj Biljetter och info: www.ninjat.se Pris för deltagande på LANet: 265 krPlats: Österportshallen i YstadÅldergräns: ingenBesökare i al...

Ny lekplats vid stranden med tema Hav

Arbetet med att bygga om lekplatsen vid Midsommarängen är nu i full gång. Temat är hav och målet är att skapa en attraktiv mötesplats för både unga och gamla. Arbetet pågår till och med vecka 20 och u...

Ny asfalt på vägarna i Hedeskoga

Nu läggs det ny asfalt på vägarna i Hedeskoga. Arbetet beräknas pågå till och med slutet av vecka 20, kring den 15-16 maj. Vägarna kommer att vara öppna under arbetets gång. För mer information kontak...

Näringslivsfrukost 27 maj

Program 7.30  Frukost och mingel 8.00  Johan Österberg, näringslivschef 8.10  Region Skåne: "regional utvecklingsstrategi" 8.30  Påtår och mingelpaus 8.40  Ulf Isaksson, stf...

Nybrostrandsbadet

Information och öppettider inför 2018 års sommarsäsong finns ännu inte tillgänglig. Beskrivning Badanläggningen ligger 100 m från havet i Nybrostrand, ca 10 km öster om Ystad och är öppen under sommar...

Ny matsal

Nu händer det en hel del på vår skola, bl.a vår nya matsal börjar ta form.

Ny lekplats norr om Backaskolan i Ystad

Den nya lekplatsen i Bärparken ska erbjuda lek för flera åldersgrupper och locka besökare från ett större område. Förhoppningen är att lekplatsen blir ett utflyktsmål som man tar sig till även om man...

NCC bygger etapp två av Ystad Arena – byggstart i höst

I augusti startar arbetet med etapp två som beräknas vara klar årsskiftet 2015/2016. NCC bygger redan Ystads nya badhus som är klart i augusti i år. Strax intill har NCC nu även fått i uppdrag att byg...

Nyproduktion av bostäder i Nybrostrand

Försäljningen av  nyproducerade bostadsrätter i markplan i Nybrostrand startade i juli. Två 4:or och sex 3:or med trädgårdstäppa i öster-, söder-, eller västerläge med parkeringsplats. Bostadsrät...

Nätverket Österlen

Målsättningen är att ge lokalt baserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former. Nätverket är nu inne på elfte året och vet att det finns e...

Nominera till kulturpris och kulturstipendium senast 1 september 2014

Förra året fick jazzpianisten Jan Lundgren ta emot Ystads kommuns kulturpris. Han belönades för sitt engagemang i jazzfestivalen som gjort Ystad till en jazzstad i världsklass, men också för sin musi...

Nytt system för Viktigt meddelande till allmänheten via telefonen

Genom att även varna genom mobilen och den fasta telefonen kan en större del av befolkningen nås vid en kris eller större händelse. SOS Alarm ska genom denna tekniska plattform även kunna skicka ut in...

Nyheter från Ystads Teater

Nyheter från Ystad Arena

Ny rondell vid riksväg 13 mot Sjöbo

Den nya rondellen, som Trafikverket är ägare till, uppe vid nya ICA, kommer att färdigställas under maj månad 2013. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att den ska heta Fredriksborgsrondellen. Parken...

Nya träd planteras längs Blekegatan

Arbetet med att plantera 54 nya träd längs norra sidan av Blekegatan kommer att vara klart i vecka 46. De nuvarande lindarna har fört en tynande tillvaro och ett stort antal har dött under åren p.g.a....

Nybygget

Nu börjar vår nya del av skolan att bli färdig. Matsalen är färdig och den är ljus och fin. Den nya lekplatsen är också klar, den är väldigt populär och ger utrymme för mycket motorikträning och lek.V...

Nu rivs gamla Willys

Men först måste en detaljplan tas fram som även ska ut på samråd så att grannar kan tycka till. Kommunens exploateringsingenjör räknar med att planen ska vara klar för samråd innan året är slut. I vår...