A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'O' med 90 träff(ar).


Om snöröjning och halkbekämpning i Ystad

Kommunens uppgift är att skapa en god framkomlighet för alla trafikanter. Här kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning i Ystads kommun. Snöröjning...

Organisation och kommunfakta

Organisationsschema Ystads kommu.n Administrative, political and corporate structure of the Municipality of Ystad Kommunchef: Kommundirektör Jonas Rosenkvist Telefon (växeln): 0411-57 70 00 Epost:...

Om oss

Litet bolag ger unik närhetYstad Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och finns nära dig. Vi stävar efter att vara så tillgängliga som möjligt för dig som kund. Och vi arbetar för ditt och mi...

Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområdenYstad Energi AB bildades 1996 och har idag tre affärsområden: Elnät, Stadsnät och Fjärrvärme. Bolaget ägs till 100% av Ystads kommun genom koncernbolaget Y...

Om elnätet

I över 100 år har Ystad Energi levererat el i Ystadområdet. Det var år 1911 som Elverket startade och 1996 blev det ett eget bolag: Ystad Energi AB. Denna förändring skedde i och med avregleringen av...

Om fjärrvärmen

Vi startade vår fjärrvärmeverksamhet i Ystad 1985. Sedan dess har vi byggt ut fjärrvärme till många privata fastighetsägare, såväl flerbostadshus som villor, och företag. Vårt ledningsnät är för närva...

Om Ystad Hamn

Ystad Hamn Logistik AB ansvarar för all verksamhet i hamnen och strävar efter att den sköts, drivs och förvaltas på ett så effektivt sätt som möjligt. Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Y...

Ombyggnaden fortsätter

Beskedet från miljööverdomstolen innebär att arbetet med den påbörjade ombyggnationen i Ystad Hamn kan fortsätta som planerat. Beslut (att meddelas 2008-11-20) Miljööverdomstolen avslår yrkandet. -&...

Områden

Ystad Visa fastigheter i Ystad på en större karta Köpingebro Visa fastigheter i Köpingebro   på en större karta

Om oss

AB Ystadbostäder är ett 50-årigt fastighetsbolag med Ystads kommun som ensam ägare. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 1 300 bostäder, ett 70-tal lokaler och mer än 900 garage och bilplatser i Ys...

Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som bildades 1962, helägt av Ystad kommun. Bolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och förvalta fastigheter för när...

Om www.ystad.se

Det är Kommunstyrelsen i Ystad som har gett i uppdrag åt den centrala förvaltningen Ledning och Utveckling, LoU, att ansvara för Ystads kommuns officiella webbplats. Webbplatsen är en gemensam ingång...

Om Cineteket

Besökaren får följa arbetet med att göra en svensk långfilm i vår filmutställning - som börjar med berättande och slutar med ett besök i vår mysiga lilla minibiograf. På vägen dit ges man möjlighet a...

Om förskolan

Backa förskola ligger i Backaområdet i Ystad, och i samma byggnad hittar vi Backaskolan. Vår förskola består av 7 avdelningar med barn 1-5 år. En av våra avdelningar arbetar med utomhuspedagogik, Kajs...

Om Erici förskola

  Erici förskola ligger i västra delen av Ystads stadskärna, omgiven av olika villområde med närhet till lekplatser, grönområden och skola. Förskolan är en enplansbyggnad från sent 70-tal med et...

Om förskolan

Glemmingebro förskola är en liten kommunal förskola som ligger centralt i Glemmingebro. I direkt anslutning finns Glemmingebro fritidshem och Räfsans Bykrog – där maten levereras från. Förskolan är en...

Om förskolan

I Hedeskoga förskola vill vi ge varje barn en god grund för lek och lärande. Vi har inrett vår miljö efter barnens ålder och mognad. Vi har en härlig utemiljö med fruktträd och buskar att upptäcka nat...

Om förskolan

   Löderups förskola är verksam i  nybyggda lokaler vid  Löderups skola. Vi har en fin gård där vi vistas mycket. Sporthallen och fotbollsplanen använder vi också för vår verksamh...

Om förskolan

På Parkens förskola har vi en mycket trevlig och mysig miljö, såväl inne som ute. Vår fantastiska och rymliga utemiljö erbjuder en stor variation av lekmöjligheter för barnen. Utemiljön inbjuder...

Om förskolan

Vi vill barnen ska få en trygg, rolig och lärorik tid hos oss på förskolan, där leken, tiden och miljön - såväl inne som ute ska stå i fokus. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna i vardagen. Vi h...

Om förskolan

Sövestad förskola består av två avdelningar, Brantebacken 1-5 åringar och Humlebacken 1-5 åringar. Förskolan ligger granne med Sövestads skola. På andra sidan av vår förskola, har vi öppna landskap oc...

Om skolan

Bleke och Östra ligger i Ystad med närhet till bibliotek, museer, kommunikationer, strand och skog.På Östra finns 7 elevgrupper från förskoleklass till år 3. Antalet elever är ca 145. På Blekeskolan f...

Om skolan

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården f...

Om skolan

Edvinshemsskolan, som är byggd på 1980-talet, ligger i Ystads västra del. Det är promenadavstånd till hav och strand, men också till centrala Ystad. Det finns gång och cykelvägar, som är skilda från...

Om skolan

  Hedeskoga skola ligger strax utanför tätorten i en härligt inbjudande miljö strax utanför tätorten mellan kyrkan och det populära, expansiva nybyggnationsområde Källesjö.  ...

Om skolan

Köpingebro skola är en F-6 skola med verksamhet från 6-13 år. Skolan, som är byggd 1967, ligger placerad 200 m från pågatågsstationen i Köpingebro. På skolan finns 360 elever och 240 av dessa är inskr...

Om Löderups skola

Löderups skola ligger alldeles utanför Löderups samhälle, omgiven av ett öppet landskap med pilevallar i blickfånget, i omedelbar närhet av Löderups kyrka. 1970 invigdes det nuvarande skolområdet...

Om skolan

Skolan är en årskurs 7-9 skola med ca 475 elever. Undervisningsgrupperna ligger på  ca. 20-24 elever.För att ligga i framkant har Norreportskolan valt en organisation som bygger på tre åldershomo...

Om Svarteskolan

Svarteskolan ligger mitt i byn med både pågatågsstation och underbar natur runt knuten. Vi har en fantastisk utsikt över Östersjön i söder och till väster hästhagarna.       &nb...

Om Grundsärskolan

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i...

Om Träningsskolan

Omvårdnadsutbildning

 Förkunskapskrav: GrundskolaStudietid: FlexibelUtbildningen motsvarar 1500 gymnasiepoäng och ger dig kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare / vårdare. Utbildningen är webbaserad oc...

Olycksfallsförsäkring i skola och förskola

Vid skada, kontakta Protector Försäkring Anmäl skada www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374 Ladda ner skadeanmälan (.pdf-dokument) Olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsä...

Ont i rumpan

Min mamma har berättat att jag var överallt som liten. Klättrade, klängde, ålade. När jag började i åk 1 har jag dock för mig att jag var relativt lugn....

oktoberblogg

Jag har två veckor denna månad haft testveckor och då har jag inte varit i åk 2 så mycket när de jobbat med datorn.I SO har de parvis skrivit om Big Bang och det va...

Om att delta på lika villkor

I klassen finns några som har rätt så stora svårigheter med skriv- och läsinlärningen. Bokstavskännedomen är inte speciellt god och det är en bit kvar...

Okända djur

Vi har fått inspiration från boken "Att lära in svenska ute" (Outdoor teaching). Av olika sorters insamlat naturmaterial har barnen parvis fått skapa figurer. Kreativiteten var...

Om museet och samlingen

Det är lätt att hitta till Ystads konstmuseum, oavsett hur och varifrån du kommer. Pågatåg och bussar stannar bara några steg från konstmuseet, och det finns en stor parkering precis vid Sankt Knuts...

Orgelverket

Orgelverket 2:a vån Under Barnens Bästa Biennal visar Ystads konstmuseum en musikskulptur av konstnären Jan Cardell. ”Orgelverket” fungerar som en interaktiv orgel där besökarna själva flyttar runt...

Om Ystads Teater

En viktig mötesplatsYstads Teater är en viktig mötesplats för kulturlivet i Ystad. Med ett genomsnitt på 170 arrangemang per år och närmare 40 000 besökare utgör Ystads Teater en viktig länk i förmedl...

Områdesbestämmelser

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplaner för att exempelvis bevara värdefulla bebyggelsemiljöer eller f...

Ortsanalyser

Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten, för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysen beskriver orten som ett resul...

Om KomTek

Ha kul! Våga prova!!! Har man kul under tiden man lär sig nya saker så fastnar det lättare och man vill komma tillbaka och göra mer. Gör själv, testa, prova, försök, inget är fel eller omöjligt-det en...

Orkestrar och ensembler

Vi på Ystads Kulturskola tycker det är viktigt att eleverna får möjlighet att spela tillsammans. Det är just därför vi har flera olika orkestrar och ensembler. Blåsorkestrar Stråkorkest...

Omsorg och stöd

Om du inte mår bra..

Order brochures

Order brochures at this address: turistinfo@ystad.se  

Online buchen

Online buchen

Odwiedź Ystad

Ystad – Österlen na południowym wybrzeżu Szwecji      Kamera on-line w Ystad Pogoda, wiatr i kamera on-line  "śladami inspektora Wallandera”,...

Odwiedź Ystad

Ystad – Österlen na południowym wybrzeżu Szwecji      Kamera on-line w Ystad Pogoda, wiatr i kamera on-line „Śladami inspektora Wallandera”, broszu...

Ordlista för sammanträden

A... Acklamation: Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.) Adjungera: Låta utomstående personer t.ex. experter vara med vid samma...

Om förskolan

Om fritidshemmet

Glemmingebro fritidshem är ett gemytligt fritidshem med fin gemenskap. Här kan era barn få en meningsfull, lugn, trygg och lekfull tillvaro före och efter skoltid medan föräldrarna arbetar eller stude...

Om Erosion

Vad är erosion Erosion är en naturlig process som ständigt pågår över hela jorden. Erosionen bryter ner och formar om landskapet med hjälp av vatten, vind och is. Längst våra kuster pågår ett ständigt...

Opera + Rock = Opera on the Rocks

Showen "Opera on the Rocks" blandar något av det bästa av vad operans värld har att bjuda på med motsvarande pärlor från rockmusikens universum. I den ovanliga blandningen uppstår en helt un...

Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och...

Olyckor och utsläpp

Kontakta alltid SOS Alarm 112 vid olyckor och utsläpp så att Räddningstjänsten kan bistå med akuta insatser oavsett tidpunkt på dygnet. De kan till exempel lägga ut länsar i vattendrag för att förhind...

Ordfångaren

Det var musik, sång och teater när vi träffade ordfångaren idag, många av barnen fick komma upp på en riktig scen och vara med. Det var häftigt! Detta ingår i Kulturgarantin för barn.     &n...

Ovan mark

Oljetank utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat före...

Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska v...

Ovan mark

Cistern utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företa...

Ordfångarshow i Ystad

Vi fick vara med om en härlig föreställning på Scala-biografen i Ystad.  och blev välkomnade av ordfångaren Elisabeth som fångade in ord med sin håv, vårt ord var Kärlek. Här sjunger vi en kärl...

Ordpalatset - Biblioteket i Ystad

Genom Skapande skola har vi fått vara med på Ordfångarshow och nu har vi varit på Ordpalatset/Biblioteket i Ystad. Härligt att få se, lukta och känna på alla böcker med sina många ORD. Vi möttes av Sa...

Ormbesök, Solförmörkelse och Rocka sockor

Det hände mycket på en vanlig fredag. Vi hade besök av tre pytonormar, sen kollade vi på solförmörkelse som inte inträffar så ofta i våra liv och så var det Rocka sockor - att vi är olika, men lika un...

Organisation

Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. All personal finns samlad på Gladanleden 2 i T...

Operan Clownen Jac - baserad på Hjalmar Bergmans roman med samma namn!

"Jag föddes människa – jag levde clown – jag sålde mitt hjärta – jag dog fattig” Operan Clownen Jac baseras på en av Hjalmar Bergmans mest kända romaner med samma namn.Detta är Bergmans avskedsroman,...

Opera on the Rocks inställd

Arrangören har ställt in föreställningen. För er som köpt biljett genom Ystads Turistbyrå ber vi er vänligen att kontakta dem direkt för återlösning och för er som köpt biljetter över internet hör av...

Område söder om Österlenvägen

Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av kommunen. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkra riksintresse för totalförsvaret samt skydda kulturmiljön i byarna Hammar, Ingelstorp och Peppin...

Orientering vid Karlssons dammar

Olle Strömbeck: När ABC inte längre räcker till - multimodalitet för ökad språkutveckling

Allt sedan Gutenberg lanserade tryckpressen har det tryckta ordet stått på piedestal. Idag skapar dock åttaåringar egna YouTube-kanaler och startar podcasts. Vilken roll kan skolan spela i detta omvan...

Om Nybrostrand

På Nybrostrands förskola har vi en trevlig och gemytlig miljö. Vår fantastiska utemiljö bidrar till många olika kreativa lekar med barnen. Förskolan är belägen i utkanten av Nybrostrand med öppna fält...

Orientering

Här tränar klass 3B på orintering efter karta i underbart höstväder.

Ordfångaren

Här kommer lite blandat från senaste tiden. Det händer mycket i förskoleklassen och i går var vi på Scala och träffade Ordfångaren. Detta var väldigt uppskattat av barnen ochen del fick gå fram på sce...

Ordlista och begreppsförklaringar

Ankomstboende Migrationsverkets tillfälliga boende för personer som söker asyl i Sverige och väntar på plats till exempel ett anläggningsboende. I vissa fall just nu även tillfälligt boende för person...

Ole Haag/Hippomini: Att lyckas med digitala satsningar

Under workshopen berättar Ole Haag från Hippomini om ett danskt projekt för att införa digitala läromedel i förskolan och i klass 1-3. Kommuner har tilldelats särskilda medel för genomförandet oc...

O-vecka

Bingo på gympan.   Vi tränar på tiokompisar tillsammans.     Vi fingervirkar ormar. Vi har mätt våra färdiga ormar. Kom gärna in och titta på vårt ormlandskap. Barnen var mycke...

Om skolan

Änga/Västervång är en skola som ser till individen och låter eleverna vara med och påverka. Kunskap, vänlighet och integritet är våra ledord.  Att eleverna skall få den kunskap de har rätt till ä...

Oo-vecka

Oboy,vilket vackert väder...Ooa hela natten, ooa hela da´n... Oj vad vi har sjungit och dansat den här veckan. Fast när vi var ornitologer på our outdooreducation så var vi ju tvugna att vara tysta. V...

Oo-vecka

"Det är O:et i ordet som gör det!" Vi inledde veckan med orange lollipops och avslutar med ostbågar! Otrolig vecka!!  På idrotten hade vi ovanlig gympa med fallskärm, ovanlig stafett och ormen by...

Oj vad lite sopor!

Grattis - då gör du helt rätt!

O’Learys öppnar bowling och restaurang i Ystad Arena

Byggstart sker i april och invigning blir enligt planerna i oktober. På plats var även grundaren och affärsutvecklaren Jonas Reinholdsson som beskrev den blivande anläggningen på Ystad Arenas övervåni...

Otello med Operafabriken

I den klassiska Otello, tonsatt av operamusikens mästare Giuseppe Verdi, levandegörs William Shakespeares eviga karaktärer – ett drama om liv och död, äkta kärlek och brinnande passion, girighet och...

Off2Off

Off2Off Nyhet På Ystad intranät hittar ni mer information.

Oförändrade soptömningsdagar v 18

Organisationsschema

O-vecka

Oj, ännu en otrolig vecka har nu passerat. Oppfinnarjocke dök upp ur magiska byrån med sin vän glödlampan. De var på plats för att ge veckans uppdrag. Här läser E om Sveriges enda giftiga orm, huggor...

Om appen

I Listen app kan du:  Lämna förslag på något du vill ändra eller förbättra i Ystads kommun. Förslagte syns sedan i appen. Aktiviteter - Här finns saker som händer i kommunen för ba...

O'Learys

Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på lösning för dig och din fastighet.Vilken avloppsa...

Oktober

Vi har fotsatt att arbeta med vårt tema Den magiska skogen. Eleverna har arbetat med olika sortes träd, både lövträd och barrträd. De har målat, skrivit och pysslat på olika sätt med träden...