Bygga till

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ut eller bygga till något. Ligger fastigheten utanför detaljplan och är ett en- och tvåbostadshus eller är en attefallstillbyggnad inom detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad.

Vad menas med bygga till?

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnadsvolym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas påbyggnader, källarutgrävningar och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar.

Ansökan, anmälan eller inget?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för tillbyggnader om de inte uppfyller undantagen för en- och tvåbostadshus.

Följande åtgärder är bygglovspliktiga:

 • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
 • bygga ovanpå befintlig byggnad
 • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak

Följande åtgärder behöver inte bygglov men kräver en anmälan:

 • Attefallstillbyggnader för en- och tvåbostadshus, max 15 kvm
 • Takkupa som innebär att högst två takkupor finns på bostadshuset

Om du önskar att läsa om Attefallsåtgärder så gör det här (ystad.se).

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • planritning
 • situationsplan
 • foto på befintlig byggnad
 • kontrollplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). Det kan även finns olika riksintresse som kan påverka ditt projekt. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Om en byggnad placeras närmare en annan byggnad än 8 meter så påverkas brandkraven. Brandkrav gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Brandskydd vid inglasning av uterum och balkonger (boverket.se) och på Säkerhetsanordningar för fönster och balkongdörrar (boverket).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21, Uppdaterad 2024-02-27

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.