2. Östra Förstaden

Byggnadsinventering för Östra Förstaden i Ystad

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2022-03-28

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
Tel 0411-57 78 52

E-post: karl.ekberg@ystad.se