Byggnadsinventering m.m.

Byggnadsinventeringar för de olika delområden som staden delats in i.

Byggnadsinventeringarna beskriver med text och bild husens exteriör, i enstaka fall även delar av interiören, samt anger uppgifter om byggår, förändringar och arkitekt. Till detta finns en kulturhistorisk och miljömässig värdering av byggnaderna. Inventeringarna presenteras allteftersom de färdigställs i respektive område.

Byggnadsinventeringar har inte gjorts inom alla delområden. Från de områden som saknar inventering finns en del miljöbilder.

Länkar till byggnadsinventeringarna finns här på sidan.

Byggnadsinventering har gjorts för delområdena Stadskärnan, Östra Förstaden. Hamnen, Egna Hem, Haga, Soldalen, Norra Förstaden och Östra Villaområdet. Klicka på respektive område i länklistan, för att sedan klicka dig vidare till det kvarter och den fastighet, som du vill ha information om.

Surbrunnen, Bellevue, Edvinshem, Solbacken, Hälsobacken och Regementet saknar i dagsläget en inventering. Här hittar du istället miljöbilder på fastigheterna i de olika områdena.

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2022-03-25