Byggnadsinventering

Inventeringarna beskriver med text och bild husens exteriör, i enstaka fall även delar av interiören, samt anger uppgifter om byggår, förändringar och arkitekt. Till detta finns en kulturhistorisk och miljömässig värdering av byggnaderna. Inventeringarna presenteras allteftersom de färdigställs i respektive område.

Byggnadsinventering har gjorts för delområdena Stadskärnan, Östra Förstaden, Hamnen, Egna Hem, Haga, Soldalen, Norra Förstaden och Östra Villaområdet. Inom respektive område kan du sedan söka dig vidare till kvarter och fastigheter.

Områdena Surbrunnen och Bellevue, Edvinshem, Solbacken och Hälsobacken och Regementet saknar i dagsläget en inventering. Här visas istället miljöbilder på fastigheterna i de olika områdena.

 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-09-25