Vågbrytare i Ystad Sandskog

Stranden vid kuststräckan utanför Ystad tärs hårt av sanddrift i strandzonen. Av denna anledning har Ystads kommun anlagt erosionsskydd i form av friliggande vågbrytare för att skona strandlinjen från vågpåverkan och sanderosion.

Erosionsskydden är utformade som friliggande vågbrytare och består av krossmaterial och block. Vågbrytarna har placerats ca 100 m utanför strandlinjen vid Harstigen, Ystads Sandskog. Vågbrytarna är belägna inom befintligt Natura 2000-område söder om väg 9, varför särskild miljömässig hänsyn har tagits.

Ystads kommun har byggt totalt 5 vågbrytare. Vågbrytarna byggdes i två omgångar. de första tre 2006 och de sista 2 2012. Varje vågbrytare består av stenblock på 1500 kg motsvarande 500 kbm, en släntfot på 150 kg motsvarande 100 kbm. Vågbrytarnas kärna består av krossad kantig sten, 100-400 mm motsvarande 200 kbm. Vågbrytarna har kostat mellan 1-2,2 Mkr styck.

Vågbrytarna sticker upp ca en meter över normalt vattenstånd. Storleken ovanför ytan (synlig del) är ca 20 x 6 meter och avståndet mellan varje vågbrytare är ca 40 m.

 

Publicerad 2022-10-29, Uppdaterad 2023-08-21