SoMe_Dialogmöte_2.jpg

Dialogmöte om kusten och strandmiljön i Löderups Strandbad

Ystads kommun bjuder in till två tillfällen för samverkan med boende och markägare i Löderups strandbad. Syftet är att titta på olika möjligheter och alternativ för att skydda och utveckla värdena i området. Vid första mötet i juni var fokus nuläget. Vid andra mötet är fokus på vägen framåt.

Din kunskap är viktig för oss

Du som bor och vistas i Löderups Strandbad har unika kunskaper om platsen som vi hoppas att du vill dela med dig av. Vi hälsar dig därför varmt välkommen till det första av två dialogmöten.

När, var och hur?

Datum & tid: Måndagen den 2 oktober kl 14:30 - 17:30
Plats: Meddelas i samband med anmälan

Vi bjuder på lättare eftermiddagsfika.


Så här anmäler du dig

Eftersom antalet platser är begränsat ser vi gärna att max en representant per fastighet anmäler sig. Skicka din anmälan till erosionsskadecentrum@ystad.se. När vi har fått din anmälan återkommer vi med en bekräftelse och meddelar plats för mötet.

Vi behöver din anmälan så snart som möjligt, och allra senast den 28 september.


Bakgrund

Sedan början av 1970-talet har kusten vid Löderups Strandbad utvecklats från en öppen sandkust till en kust präglad av kustskyddsanläggningar i form av stenskoningar och hövder för att skydda sommarhusen i området från erosion. Befintliga kustskydd är idag av varierande ålder, kvalitet och hållbarhet. På grund av områdets komplexa problematik har en långsiktig kustskyddsstrategi inte kunnat fastställas. Nu tar vi första stegen mot en gemensam målbild.

Vid det första diologmötet i juni låg fokus på att identifiera vilka värden som är av störst vikt för boende och besökare och att hitta gemensamma målbilder av möjligheter, drömmar och önskemål.

Workshop 2 – Vägen framåt

Syftet med den andra workshopen är att gemensamt identifiera strategier på kort och längre sikt för kustskyddsarbetet. Hur ser förutsättningarna, när det gäller finansiering och lagstigtning, ut?

Notera att mötet delvis hålls på engelska och danska, då processledaren är från Danmark.


Varmt välkommen!

 

Publicerad 2023-06-09, Uppdaterad 2023-09-25