RSS

Aktuellt om skolskjuts


Ombyggnation/VVS arbete Landsvägen i St Herrestad. Påverkar elever med skolskjuts till Köpingebro skola.

Publicerad: 2019-08-28 13:44

Pga omfattande VVS-arbete på Landsvägen i St Herrestad där framkomligheten begränsas kommer vi tyvärr inte in med vår skolskjuts till hållplatsen St Herrestad/skolgården, Vargen A.
Vi hänvisar eleverna till hållplatserna St Herrestad/Krogaled och Skånetrafikens hållplats/St Herrestad(mot Tomelilla).
Detta gäller from fredag 30/8 tom 22/12. Skulle arbetet gå snabbare än planerat så kommer vi öppna hållplatsen tidigare.


Y-turer gällande Norreport- och Västerportelever

Publicerad: 2019-08-22 14:13

För åk 7-9 elever på Norreportskolan som åker med Y-turer är hållplatsen Kristianstadsvägen, Skånetrafikens hållplats.

De elever som åker hem med Y-tur Skalman från Norreport och Västerport blir hämtade med Rådjur och/eller Fjärilen för att sedan byta buss till Skalmanbussen på Regementsgatan vid Kunskapsskolan. Berörda elever har fått information av busschaufför. 


Information fr Skånetrafiken 2019-2020

Publicerad: 2019-08-16 11:16

Skånetrafikens nya kort för skolbiljett ska signeras på baksidan men då denna sida är högblank måste permanentpenna användas eller en tejpremsa, varpå namnet skrivs. Skånetrafiken kommer inte kräva av eleverna att namn finns. När kortet valideras av kontrollant kommer elevens namn och personnummer upp.


Nya tidtabeller läsåret 2019 - 2020

Publicerad: 2019-08-12 17:08


Till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade skolbarn

Publicerad: 2019-08-12 16:59


Nya tidtabeller läsåret 2019/2020

Publicerad: 2019-08-06 11:20