RSS

Aktuellt om skolskjuts


Skolskjuts inställd 1/12

Publicerad: 2023-11-30 13:33

Ystads kommun har i samråd med bussbolagen beslutat att ställa in även morgondagens, 231201, skolskjutstrafik till alla grundskolor. Beslutet gäller även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Vi planerar att skolskjutsarna kommer köra måndagen den 231204. 

Tänk på att ta det försiktigt och om ni kör era barn till skolan dagar då skolskjutsen är inställd ansvarar ni också för hämtningen.

Håll er uppdaterade via Ystad kommuns hemsida Aktuellt om skolskjuts - Ystads kommun , radion, skolan och/eller sociala medier.

 


Inställda skolskjutsar 30/11

Publicerad: 2023-11-30 06:41

P.g.a. rådande väderlek ställs skolskjutstrafiken in i Ystads kommun, torsdagen 231130.

Gäller samtliga grundskolor.  

Tänk på att ta det försiktigt i trafiken om ni kör era barn till skolan dagar då skolskjutsen är inställd ansvarar ni också för hämtningen.

Gällande morgondagen 231201 kommer beslut att tas senare under dagen.

Håll er uppdaterade via Ystad kommuns hemsida Aktuellt om skolskjuts - Ystads kommun, radion, och/eller sociala medier.

 

/Skolskjutssamordningen Ystad kommun

 


Torsdagen den 30/11

Publicerad: 2023-11-29 14:08

Vintern är kommen med kyla och snö. Inför skoldagen imorgon planeras, i skrivandets stund, att skolbussarna ska avgå som vanligt. Vi vill dock påminna om att det är 15-minutersregeln som gäller. Det innebär att skolbarnen inte bör vänta mer än 15 min vid hållplatsen. Om bussen inte kommit inom 15 minuter går barnen hem. 

 

Beslutet kan förändras

Vi vill dock påminna om att beslutet kan förändras om vi bedömer att skolskjutsarna inte kan köra. Håll er uppdaterade genom att läsa här på skolskjutshemsidan eller lyssna på Radio Malmöhus och Radio Active.

 


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 10 december 2023

Publicerad: 2023-11-28 14:05


Flytt av skolbiljett till Skånetrafikens app

Publicerad: 2023-11-23 15:24