Om el

sveriges elområden, karta

Elområden i Sverige

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Olika priser i de olika områdena

Elområdena kan ha olika priser, elområdespriser, vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. 

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Elpriserna varierar därför mellan elområdena och mellan olika elhandlare. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer vi sannolikt att se en utjämning av prisskillnaderna.

Ystad tillhör elområde Malmö (SE4) och våra elpriser följer prisutvecklingen inom området som sträcker sig ungefär från Varberg till Oskarshamn och söderut.

Texten är hämtad från:
Energimarknadsinspektionen

Läs mer på:
Kundens elkostnad

Publicerad 2022-07-13, Uppdaterad 2023-09-11