Om YstadElen

All el du köper från oss är 100% förnybar och kommer från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som våra kunders årliga elanvändning. Hos oss får du alltid ett elavtal som gör miljön en tjänst.

Du gör en insats för miljön

Självklart är vår el grön och förnybar, helt i linje med vårt ständiga arbete med miljöfrågor. Med YstadElen får du en 100% förnybar el-leverans från sol, vind, vatten och biobränsle - utan extra kostnad! Förnybara energikällor återbildas hela tiden naturligt.

Enkelt med en faktura

Om du bor inom vårt elnät gör du det enkelt för dig genom att köpa YstadElen. Då får du en gemensam faktura för både elnät och elhandel. Dessutom kan du vara trygg med att du alltid får grön el. Har du dessutom fjärrvärme från oss får du även detta på samma faktura.

Välj med hjärtat och handla lokalt 

Köper du din el genom oss stannar mer av pengarna i Ystads kommun. Vinsten går alltså tillbaka till invånarna. Vi är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. Är du kund hos oss innebär det att du är med och stöttar ett lokalt föreningsliv. Till glädje för alla. 

Tack för att du köper din el hos oss ♥

Publicerad 2021-07-13, Uppdaterad 2023-08-17