Elens ursprung

Var kommer din el ifrån?

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Elproducenter har en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. 

Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier. All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor. Med YstadElen får du en 100% förnybar elleverans från sol, vind, vatten och biobränsle. Förnybara energikällor återbildas hela tiden naturligt. 

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska intyg, reglerade i lag, som säkerställer vilken energikälla elen kommer från.

Alla elproducenter kan frivilligt ansöka om tilldelning av ursprungsgarantier. För berättigade produktionsanläggningar utfärdas ursprungsgaranti för varje producerad megawattimme (MWh) el. Garantierna kan sedan säljas på en öppen marknad, där priset sätts av utbud och efterfrågan av el från specifika energikällor. Köparna är elleverantörer som vill sälja den typen av el som ursprungsgarantierna omfattar. Elleverantören köper då ursprungsgarantier motsvararande mängden såld el och de stödjer därmed utbyggnad av anläggningar som använder denna energikälla.

För att säkerställa att mängden såld el motsvarar mängden producerad el, annullerar elleverantören de ursprungsgarantier som har använts för ursprungsmärkning.

Läs mer om ursprungsmärkning av el på:
Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen

Publicerad 2022-07-13, Uppdaterad 2024-04-26