Årsredovisning

Ett genomgående tema inom hela vår verksamhet är att ständigt jobba med att framtidssäkra och underhålla den infrastruktur vi har. Det är viktigt att blicka framåt och vi ser oss som en viktig aktör i allt vad framtiden kan bära med sig.

VD har ordet

Det är med stolthet jag presenterar året som gått genom årsredovisningen för 2023. Det är tack vare de goda insatserna från våra fantastiska medarbetare och partners på Ystad Energi som detta är möjligt. När jag ser tillbaka på det gångna året ser jag inte bara våra egna framsteg och utmaningar, utan även hur vi har hanterat den globala energikrisen som har satt vår anpassningsförmåga på prov. 

Tack till alla!

För att lyckas erbjuda hållbara tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser är vår lojala och kunniga personal avgörande och jag är djupt tacksam för det engagemang och insatser som görs. Ett stort tack till våra anställda som möjliggör enklare vardag för invånarna i Ystads kommun. Slutligen, till alla våra kunder, vill jag rikta ett varmt tack för det förtroende ni visar oss. Utan er skulle vi inte vara där vi är idag.


Hälsningar, Jessica Fredson VD

 

Årsredovisning 2023 >>
Årsredovisning 2022 >>
Årsredovisning 2021 >>
Årsredovisning 2020 >>
Årsredovisning 2019 >>
Årsredovisning 2018 >>
Årsredovisning 2017 >>

Publicerad 2023-06-26, Uppdaterad 2024-06-17