Verksamhet

Fyra verksamhetsben

Våra ben elnätelhandelstadsnät eller fjärrvärme tillgodoser olika behov men kompletterar samtidigt varandra. För dig som är kund innebär det att du kan få svar på dina frågor utan att behöva ringa till flera olika ställen. Samtidigt gör det att vi inom företaget har stor kompetens och gemensamt med andra kommunverksamheter kan vi använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Fristående bolag

Ystad Energi AB får inga anslag från skattekollektivet. Eftersom vi är ett kommunägt bolag ingår vi i Ystads kommuns koncernredovisning, men vi har självklart en egen ekonomisk redovisning som återfinns nedan.

För ytterligare ekonomisk information:
Kontakta Kundservice 0411-57 73 00

Publicerad 2023-08-12, Uppdaterad 2024-04-08