Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden

Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnätelhandelstadsnät och fjärrvärme. Bolaget ägs till 100% av Ystads kommun genom koncernbolaget Ytornet. Ystad Energi har även ett dotterbolag, Ystad Energihandel AB som säljer YstadElen.

Vi förser ca 15 000 kunder med olika tjänster inom våra tre affärsområden och dotterbolag. Ystad Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive avdelning representerade. Däremot finns det två olika styrelser, en för Ystad Energi AB och en för Ystad Energihandel AB, dessa är utsedda av kommunfullmäktige i Ystads kommun.

Ledning

YEAB ledning 180924

Jessica Fredson (vd), Camilla Blomgren (administrativ chef), Christoffer Svensson (elnätschef) och Vinko Culjak (fjärrvärmechef).

Styrelse

Styrelsen för Ystad Energi AB är tillsatt av ägaren Ystad Kommun genom dess fullmäktige. Den nuvarande styrelsen är vald efter stämman våren 2015.

Jessica Fredson (vd), Martin Andersson (ordförande), Jan-Erik Jönsson (ledamot), Hardy Persson (ledamot), Anders Andersson (vice ordförande) och Fredrik Ellberg (ledamot).

Frånvarande: Jasenka Mauzer Åkerlund (ledamot) och Christian Persson (ledamot). 

 

Publicerad 2013-10-14, Uppdaterad 2018-10-25

Organisation