Produktvalsprincipen

Hjälpmedel vid arbete med kemikalier

Kemikalier ska väljas och hanteras så att de inte riskerar att ge upphov till skador på miljön eller hälsan. Kemikalieinspektionen har arbetat fram två hjälpmedel, PRIO (prioriteringsguiden) och Begränsningsdatabasen. 

PRIO är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. Kemikalier är ofta märkta med farosymboler och farobeteckningar för att vi ska uppmärksammas på att det kan finnas risker i och med hanteringen av produkten. 

Begränsningsdatabasen omfattar kemiska ämnen vars användning bör begränsas eller upphöra. Ett stort antal av ämnena på dessa listor får inte finnas i kemiska produkter som är avsedda för vanliga konsumenter. Om du är det minsta osäker beträffande hantering av kemikalier bör du kontakta någon av oss på miljöförbundet för diskussion och rådgivning. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-04