Träskyddsbehandlat virke

Allmänt

Användare (även privatpersoner) av impregnerat virke är skyldiga att noga överväga behovet. Val av konstruktion kan minska behovet av kemiskt träskydd. Virket behöver sällan ett mer långvarigt skydd än vad själva anläggningen motiverar, och allt virke fordrar inte heller samma skydd. En sandlåda behöver oftast inte hålla mer än tio år, så varför välja virke som håller ännu längre?

Lämpligaste material för lång livslängd kan i vissa fall vara något annat än träskyddsbehandlat virke. Svenska Träskyddsföreningen har en bra hemsida där du kan hitta ytterligare information om vilket virke som lämpar sig till ditt ändamål.

Överlåtelse av träskyddsbehandlat virke

Information ska finnas anslagen i anslutning till det impregnerade virket och informationsblad ska finnas kostnadsfritt tillgängligt för kunder. Vid överlåtelse av buntat virke ska denna information finnas på varje bunt.

Avfall

Avfall från virke som är impregnerat med farliga ämnen klassificeras som farligt avfall. 

Miljösanktionsavgifter

Om man i sin yrkesmässiga verksamhet överlåter buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket, eller till allmänheten saluhåller träskyddsbehandlat virke som inte är buntat, utan att det på anslag vid virket finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket, kan en miljösanktionsavgift på 5 000 kr dömas ut. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-13