Näringslivsstruktur

Ystad attraherar många olika slags branscher såsom t.ex. turism, handel, logistik, kultur och tillverkning. Detta skapar en stabil och mångsidig arbetsmarknad med möjligheter för både lokala invånare och företag att växa och utvecklas.

Totalt finns enligt 2023-års siffror:

Arbetsställen: 4 430

Anställda : 14 231

Under 2023:

427 nya arbetsställen (inflyttade företag resp. nyaktiverade företag) vilket gav +265 nya arbetstillfällen
333 färre arbetsställen (utflyttning resp. nedlagda företag) vilket gjorde att 122 arbetstillfällen försvann.
NETTO: + 94 fler arbetsställen och +143 nya arbetstillfällen

                                                                                                                               
FOTNOT:  SCB årsrapport för Ystads kommun 2023. Med arbetsställe avses varje adress eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet.

Näringslivsstrukturen skiljer sig kraftigt åt mellan olika skånska delregioner.

Sysselsättningsstatistik per bransch ger en övergripande bild av strukturomvandlingen. Ett intressant komplement är att redovisa de största arbetsgivarna i kommunen, vilket kan ge en mera konkret bild av hur näringslivet ser ut.

Största arbetsgivare i Ystad
amCharts (3).png

amCharts (5).png

amCharts (6).png

amCharts (4).png


Källa: Svenskt Näringsliv (www.foretagsklimat.se)

Här kan du läsa mer detaljerat om företagande i Ystad.

Publicerad 2024-04-25, Uppdaterad 2024-06-05