ystad.gif

Besökare

𝟑𝟓𝟗 𝟖𝟔𝟏 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2023 – 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗶𝗴𝗵! 

Andelen utländska gästnätter 2023 var 25 % jämfört med 21% under 2022, en effekt av vår långsiktiga marknadsbearbetning på danska, tyska och nederländska marknaderna tillsammans med Visit Skåne. Våra utländska gäster står alltså för var fjärde gästnatt vilket är fantastiskt. Inte bara ett bevis på att våra insatser ger resultat utan också en positiv effekt där vi får ett inflöde av utländsk valuta som skapar rejäl tillväxt. Vi vet också att våra utländska gäster gärna kommer på andra delar av året än de svenska gästerna vilket skapar ett mer balanserat besöksflöde.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 ℎ𝑎𝑟 359 861𝑔𝑎̈𝑠𝑡𝑛𝑎̈𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑠 𝑌𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑠 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙, 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑟ℎ𝑒𝑚, 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝑠𝑡𝑢𝑔𝑏𝑦𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑢𝑡ℎ𝑦𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑔𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑎̈𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟*

Den totala ökningen av gästnätter kan förutom våra marknadsinsatser på utlandet också härledas till att Ystad är en välkänd och trygg destination där också näringsidkare tar ansvar för att marknadsföra inte bara sina anläggningar utan också hela destinationen.

 

Men också av att Ystads och Österlens attraktionskraft ökar tack vare att våra företagare är väldigt duktiga på att skapa attraktiva och hållbara produkter som besökarna vill ha.

 

Våra besökare vill självklart göra mer på destinationen än enbart övernatta och destinationen erbjuder ett stort utbud av bland annat shopping, mat och dryck, aktiviteter och evenemang, kulturhistoria och idrott. Ystads satsning på evenemang ger ringar på vattnet för många aktörer, viktig för Ystad som helårsdestination.

 

𝗔𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗮𝘁𝘀𝗲𝗿 𝗮̈𝗿 𝗼𝗲𝗿𝗵𝗼̈𝗿𝘁 𝘃𝗶𝗸𝘁𝗶𝗴𝗮 –𝘁𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗶𝗹𝗹 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗺 𝗯𝗶𝗱𝗿𝗮𝗿 𝘁𝗶𝗹𝗹 𝗮𝘁𝘁 𝗬𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗮̈𝗿 𝗲𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.

 

Vi märker fortsatt en stor efterfrågan på cykel- och vandring på vår destination men också ett stort intresse för mat- och dryck. Traditionella besöksmål och aktiviteter fortsätter locka besökare och vi kommer med all säkerhet att attrahera ännu fler besökare från både Sverige och utlandet framöver.

Stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad och Hållbar platsutveckling Kåseberga är två processer som bidrar och skapar ännu fler förutsättningar för att Ystad ska bli mer attraktiva, hela året, på ett hållbart sätt.

 

Den mest populära månaden att boka boende i Ystads kommun är inte överraskande juli men är tätt följd av augusti, juni, maj och september /april. Noterbart är att jämfört med 2022 syns ökningen av gästnätter framför allt på årets vintermånader. Målet med ett balanserat besöksflöde är att våra gäster kommer mer fördelat över året och nu ser vi ett positivt trendbrott. Med ett balanserat besöksflöde får våra besöksnäringsföretagare möjligheter att kunna ha öppet längre perioder under året, att kunna behålla medarbetare och kompetensen på företaget och att övrig service och utbud på destinationen får fler gäster under hela året.

 

*𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑓𝑜̈𝑟𝑚𝑒𝑑𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑔𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑎̈𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟. 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟 alltså INTE 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 ℎ𝑢𝑠𝑏𝑖𝑙, 𝑡𝑎̈𝑙𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠𝑣𝑎𝑔𝑛, 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠 𝑠𝑙𝑎̈𝑘𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑣𝑎̈𝑛𝑛𝑒𝑟, 𝐴𝑖𝑟𝑏’𝑛𝑏 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑢𝑡ℎ𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒.

Publicerad 2024-04-23