Utbildning

I Ystad finns det bra skolor från förskola till vuxenutbildning. Andelen behöriga till gymnasiet och andelen 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning ligger mycket högt. Det finns en nära och strategiskt utvecklad samverkan mellan utbildning och näringsliv.

Andel behöriga till gymnasium åk 9 i Skånes kommuner, 2022/2023 (%)
Behörighet till yrkesprogram. Källa: Skolverket

YSTAD 92 %

Åk 9.png

20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning, 2022
Källa: SCB (%)

YSTAD 91%

Gymnasieutbildning.png

Andel elever som övergår till högskola inom tre år, 2023
Källa: Skolverket (%)

YSTAD 42%

Högskola.png

Ta del av hela underlaget från Region Skåne här.

Publicerad 2024-04-25