Befolkningstrend

Befolkningsutveckling i 2017-2023 

  Folkmängd 2023 Befolkningsförändring 2023, antal Procentuell ökning 2018-2023

Procentuell ökning 2022-2023

Ystad 31 911 197 5,6% 0,6%
Skåne län 1 421 781 7457 4,4% 0,5%

Ta del av hela Region Skånes rapport här

Att bo, leva och verka i Ystads kommun kan erbjuda flera fördelar;

Trygghet och säkerhet: Ystads kommun erbjuder en trygg och säker miljö för sina invånare med låg brottslighet och väl fungerande räddningstjänst och polis.

God infrastruktur: Ystad har goda transportförbindelser med vägar, järnvägar och färjor som gör det lätt att resa till och från staden. Dessutom finns det ett välutvecklat nätverk av skolor, sjukvårdstjänster, butiker och andra faciliteter som möter invånarnas behov.

Samhällsgemenskap: Ystads kommun präglas av en stark samhällsgemenskap där invånarna känner samhörighet och engagerar sig i lokala frågor och aktiviteter. Det finns många föreningar, klubbar och evenemang som främjar gemenskap och samarbete.

Naturskön miljö: Ystads kommun har en vacker kustlinje med pittoreska stränder och natursköna områden som lockar invånare och besökare. Detta ger en hög livskvalitet och möjligheter till avkoppling och rekreation.

Kulturell rikedom: Ystad är rik på historia och kultur, vilket avspeglas i den välbevarade gamla stadskärnan, historiska byggnader och evenemang som lockar både lokalbefolkningen och turister. Det finns också en levande konst- och musikscen som berikar det kulturella livet.

 

 

 

Publicerad 2024-04-25, Uppdaterad 2024-05-03