Bo och leva

Att bo, leva och verka i Ystads kommun kan erbjuda flera fördelar;

Familj bild.png

Trygghet och säkerhet: Ystads kommun erbjuder en trygg och säker miljö för sina invånare med låg brottslighet och väl fungerande räddningstjänst och polis.

God infrastruktur: Ystad har goda transportförbindelser med vägar, järnvägar och färjor som gör det lätt att resa till och från staden. Dessutom finns det ett välutvecklat nätverk av skolor, sjukvårdstjänster, butiker och andra faciliteter som möter invånarnas behov.

Samhällsgemenskap: Ystads kommun präglas av en stark samhällsgemenskap där invånarna känner samhörighet och engagerar sig i lokala frågor och aktiviteter. Det finns många föreningar, klubbar och evenemang som främjar gemenskap och samarbete.

Naturskön miljö: Ystads kommun har en vacker kustlinje med pittoreska stränder och natursköna områden som lockar invånare och besökare. Detta ger en hög livskvalitet och möjligheter till avkoppling och rekreation.

Kulturell rikedom: Ystad är rik på historia och kultur, vilket avspeglas i den välbevarade gamla stadskärnan, historiska byggnader och evenemang som lockar både lokalbefolkningen och turister. Det finns också en levande konst- och musikscen som berikar det kulturella livet.

Bostäder

Tillgång till bostäder är en avgörande faktor för befolkningens välfärd och företagens kompetensförsörjning.

Nyproduktion

Efter en kraftig nedgång av byggandet på 90-talet har byggande i landet ökat kraftigt de senaste åren. År 2021 färdigställdes 245 lägenheter i Ystad. I genomsnitt har 138 lägenheter färdigställts årligen under den senaste tioårsperioden. Av dessa var 40,0 procent bostadsrätter, 34,7 procent hyresrätter och 25,3 procent äganderätter.

Pågående bostadsprojekt

Västra Nybrostrand

Svarte

Lediga villatomter

Hamnstaden-en ny stadsdel

flygvy_hamnen_NY.jpg

Hyra bostad

Publicerad 2024-04-25, Uppdaterad 2024-05-03