Individuell placering enligt LSS

När du har en individuell placering, är du på en arbetsplats med stöd av en handledare som är en av ordinarie personal som arbetar på företaget. Du har regelbunden kontakt med en arbetskonsulent.

Du och arbetskonsulenten börjar med att göra en kartläggning. Ni kommer prata om dina förmågor, behov, intresse och utmaningar.

Arbetskonsulent LiDärefter kommer du och din arbetskonsulent prata om individuell placering och dina önskemål:

  • Vilken arbetsplats skulle du vilja vara på?
  • Vilka arbetsuppgifter vill du göra?
  • Hur många dagar i veckan vill du var där?
  • Hur många timmar per dag kan du tänka dig?

När du är på en individuell placering

Arbetskonsulenten stöttar både dig och arbetsplatsen. Du ska ha det bra på din individuella placering.

Arbetskonsulenternas arbetsmetod

Arbetskonsult HåkanArbetskonsulenterna arbetar efter en arbetsmetod som heter Supported Employment (SE).  På svenska översätter man ibland SE till Individuellt stöd i arbete.

Metoden bygger på den så kallade ”placera, träna, behålla”-modellen. Detta arbetssätt har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hur ansöker jag om Individuell placering?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Arbetskonsulenter

Li Stenfeldt

Telefon: 0709-47 75 18

E-post: li.stenfeldt@ystad.se

 

Håkan Borglund 

Telefon: 0709-47 74 16 

E-post: hakan.borglund@ystad.se