Priser och avtalsvillkor

Näringsidkare ombeds kontakta Ystad Energi för offert. Leverans sker från 1 januari 2018. Leverans sker fram till det i avtalet angivna slutdatumet. 

Avtalsvillkor 
För våra elleveranser finns följande avtalsvillkor:

Allmänna avtalsvillkor för företag, EL2012N (rev)

Särskilda avtalsvillkor för företag

Allmänna avtalsvillkor för företag - anvisat elhandelsföretag

General conditions business, EL2012N (rev)

Publicerad 2017-07-13, Uppdaterad 2020-09-23

Beställ YstadElen

 

Priser YstadElen