Priser och avtalsvillkor

Näringsidkare med en beräknad årlig förbrukning på över 100 000 kWh ombeds kontakta Ystad Energi för offert.  Övriga näringsidkare med en beräknad årlig förbrukning som understiger 100 000 kWh hänvisas till tabellen med priser som avser privatkunder.

Avtalsvillkor

För våra elleveranser finns följande avtalsvillkor för näringsidkare:

Allmänna avtalsvillkor för företag, EL2012N (rev)

Särskilda avtalsvillkor för företag

Allmänna avtalsvillkor för företag - anvisat elhandelsföretag

General conditions business, EL2012N (rev)

Publicerad 2021-07-13, Uppdaterad 2023-09-01