Ska du flytta?

Tänk på att anmäla eller säga upp dina abonnemang i god tid före flytt. För el, fjärrvärme gäller senast 14 dagar innan in- eller utflyttning.

Kontakta Ystad Energi

Flyttanmälan och uppsägning gör du hos vår kundservice måndag-fredag 09.00-16.00 på 0411- 57 73 00 eller via mail ystadenergi@ystad.se

Kontakta din tjänsteleverantör

Om du är osäker när det gäller tjänsterna i fibernätet, kontakta det företag som du har ditt bredband, tv och/eller telefoni hos för att få reda på vilken uppsägningstid du har.

Mer information

Vill du ha information om hur man byter elhandlare, om mätaravläsning eller om rutiner vid in- och utflyttning? 

Publicerad 2013-05-03, Uppdaterad 2014-11-27