Driftstörningar och felanmälan

Vi har en stor tillförlitlighet i våra leveranser. Ibland är olyckan ändå framme eller kanske vi behöver stänga leveransen i våra nät för underhåll eller nyanslutning. Då hittar du information här.

Vid fel på egen anläggning

Elnät

Vid fel på dina egna apparater eller ledningar i hemmet ska du kontakta din elinstallatör.

Öppet Stadsnät 

Felanmälan för tjänsterna bredband, TV och telefoni skall i första hand göras till din tjänsteleverantör >>  

Vid fel på en av Ystad Energis anläggningar

Elnät - strömavbrott och gatubelysning 
Öppet Stadsnät - vid synlig skada på fiberkabel eller fiberterminal
Fjärrvärme 

Publicerad 2022-05-03, Uppdaterad 2023-05-22

Blå cirkel Driftinfo