Dina rättigheter - när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär och saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål vill vi så klart veta det. Vänligen kontakta oss så försöker vi lösa problemet tillsammans.

Verksamheter

Elnät

Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

Om du har haft en skada efter strömavbrott och önskar ersättning:
Reklamationsblankett >>

Mer information om ersättning vid strömavbrott >>

Rättigheter och skyldigheter
Dina rättigheter och skyldigheter framgår i ditt elnätsavtal och av Ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. De har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag.

 

Elhandel, YstadElen

Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadelen@ystad.se

 

Elräkning

Kontakta det elhandelsföretag som du köper din elhandel av.

 

Fjärrvärme

Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

Driftstörningar och felanmälan >>

 

Öppet Stadsnät

Kontakta din tjänsteleverantör.

 

Du kan även vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Ellagen (1997:857), 10 kap

Publicerad 2020-09-03, Uppdaterad 2024-02-16