Skolor, förskolor och andra undervisningslokaler

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla.

Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras. Miljöförbundet har tagit fram en vägledning för dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem. Läs eller ladda ner den här.

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2024-06-22