Hygienisk verksamhet

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter med stickande och skärande moment som skalpeller, piercingverktyg eller liknande verktyg anmälningspliktiga.

Exempel på sådana är lokaler för piercing, tatuering eller fotvård.

Resterande typer av hygieniska verksamheter, som exempelvis frisörer, hudvård, akupunktur, manikyr, pedikyr, nagelskulpturering, massage, naprapati och sjukgymnastik, är inte längre anmälningspliktiga.

Bassängbad

De offentliga bassängbaden (simbassänger, bubbelpooler, karbad, behandlingsbassänger med mera) ska kontrollera badvattenkvaliteten regelbundet enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:7. Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar. Nyetableringar av bassänger där allmänheten har tillträde är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även ändringar av befintliga anläggningar ska anmälas till miljöförbundet.

 

Publicerad 2015-03-09, Uppdaterad 2019-06-05