Hygienisk verksamhet

Stickande/skärande - anmälningsplikt

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter med stickande och skärande moment som skalpeller, piercingverktyg eller liknande verktyg anmälningspliktiga.

Exempel på sådana är lokaler för piercing, tatuering, microblading, akupunktur, microneedling, lancetter eller fotvård. För akupunktur gäller undantag om utförare är legitimerad sjuksköterska, då är IVO tillsynsmyndighet och anmälan ska göras till IVO.

Anmälningsplikten utvidgades 1 juli 2021, till att även omfatta exempelvis användning av:

 • rakkniv mot huden,
 • håltagningspistol (öronhåltagning)
 • skalpell
 • credoblad

Ingen anmälningsplikt för hygieniska verksamheter som inte bedöms som stickande/skärande, alltså som inte använder skalpell eller credoblad som exempelvis:

 • frisörer som inte utför rakning
 • hudvård
 • manikyr (som inte använder skalpell eller credoblad)
 • pedikyr (som inte använder skalpell eller credoblad)
 • nagelskulpturering
 • massage
 • naprapati
 • sjukgymnastik

Övrig stickande/skärande verksamhet, exempelvis Botoxinjektioner, omfattas av IVO:s tillsynsområde. Se information till höger i länken Information från Socialstyrelsen.

När du ska göra en anmälan ska en skriftlig anmälan skickas in till miljöförbundet senast sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet. Tillsammans med anmälan ska du skicka en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt vilken typ av ventilation som lokalen har. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift. I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till kommunen, kontakta respektive kommuns bygglovsavdelning för mer information.

Gör en anmälan när du ska:

 • starta en stickande skärande verksamhet
 • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
 • byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum
 • arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten
 • byta organisationsnummer

Du behöver även göra en anmälan om du är en gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Bassängbad - anmälningsplikt

Badanläggningar är verksamheter som miljöförbundet ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad som allmänheten har tillträde till, oavsett storlek, även t.ex. badtunnor och jacuzzi, är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljöförbundet.

Badvattenkvaliteten i bassängbad som allmänheten har tillträde till (simbassänger, bubbelpooler, karbad, behandlingsbassänger med mera) ska kontrolleras av verksamhetsutövaren regelbundet, och uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11).

Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledning om bassängbad utgör hjälpmedel för dig som verksamhetsutövare.

Solarium - anmälningsplikt

Från och med 1 augusti 2007 har kommunerna även tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt 30 § i Strålskyddslagen. Solarieverksamhet är anmälningspliktigt enligt § 8 i SSI FS 1998:2. Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar.

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer som är yngre än 18 år att sola i kosmetiskt solarium.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-04-12