Hygienisk verksamhet

Stickande/skärande - anmälningsplikt

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter med stickande och skärande moment som skalpeller, piercingverktyg eller liknande verktyg anmälningspliktiga.

Exempel på sådana är lokaler för piercing, tatuering, akupunktur, microblading, microneedling, lancetter eller fotvård (undantag om utförare är legitimerad sjuksköterska då är IVO tillsynsmyndighet).

Anmälningsplikten utvidgades 1 juli 2021, till att även omfatta exempelvis användning av:

 • rakkniv mot huden,
 • håltagningspistol (öronhåltagning)
 • skalpell
 • credoblad

Ingen anmälningsplikt för hygieniska verksamheter som inte bedöms som stickande/skärande, alltså som inte använder skalpell eller credoblad som exempelvis:

 • frisörer som inte utför rakning
 • hudvård
 • manikyr (som inte använder skalpell eller credoblad)
 • pedikyr (som inte använder skalpell eller credoblad)
 • nagelskulpturering
 • massage
 • naprapati
 • sjukgymnastik

Övrig stickande/skärande verksamhet, exempelvis Botoxinjektioner, omfattas av IVO:s tillsynsområde. Se information till höger i länken Information från Socialstyrelsen.

Bassängbad - anmälningsplikt

Badanläggningar är verksamheter som miljöförbundet ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad som allmänheten har tillträde till, oavsett storlek, även t.ex. badtunnor och jacuzzi, är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljöförbundet.

Badvattenkvaliteten i bassängbad som allmänheten har tillträde till (simbassänger, bubbelpooler, karbad, behandlingsbassänger med mera) ska kontrolleras av verksamhetsutövaren regelbundet, och uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11).

Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledning om bassängbad utgör hjälpmedel för dig som verksamhetsutövare.

Solarium - anmälningsplikt

Från och med 1 augusti 2007 har kommunerna även tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt 30 § i Strålskyddslagen. Solarieverksamhet är anmälningspliktigt enligt § 8 i SSI FS 1998:2. Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar.

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer som är yngre än 18 år att sola i kosmetiskt solarium.

Publicerad 2020-03-09, Uppdaterad 2021-12-08