Lokalutformning

För att skydda människors hälsa ställs det krav på hygienlokaler. Den som tänker driva en lokal med hygienisk verksamhet ska skaffa sig den kunskap som krävs. Inom vissa verksamheter kan krävas mer. En del allmänna råd finner du här.

Allmänna krav och råd gällande lokal, utrustning och hygien

 • Lokalen ska ha en fungerande ventilation och luftkvaliteten ska vara god. Det ska finnas mekanisk ventilation i behandlingslokalen med ett luftflöde på minst 7 liter/sekund och för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Begär ventilationsuppgifter om lokalen hyrs.
 • Golv, väggytor och platsen som du arbetar vid ska vara lätta att rengöra. Textila material som till exempel trasmatta är olämplig att ha i behandlingsutrymmet.
 • Takhöjden i lokalen ska normalt inte vara lägre än 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m².
 • Temperaturen i lokalen bör vara 20–24°C.
 • Handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i nära anslutning till behandlingsrummet. I behandlingsrum med skärande och stickande verksamhet ska handtvättstället normalt ligga i behandlingsrummet och handdesinfektion ska användas vid behov.
 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i behandlingslokalen.
 • Det bör finnas tillräckligt antal toaletter och dessa bör vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar.
 • Utrymme/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och liknande. Sterila och rena produkter ska förvaras torrt och dammfritt.
 • Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Det ska finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask och varmt och kallt vatten.
 • Om lokalen är i bostaden ska behandlingsutrymmet inte vara ett genomgångsrum och bör vara avskilt från bostaden. Det ska finnas ett eget utrymme för rengöring av redskap och separat kundtoalett bör finnas.
 • Utrymmet där kunder väntar ska vara avskiljt från behandlingsutrymmet på något sätt.
Publicerad 2023-03-09, Uppdaterad 2024-01-18