Installation och skrotning

Miljöförbundet ska underrättas innan installation eller konvertering av aggregat med 14 ton CO2e eller mer sker. Meningen är att miljöförbundet ska ha möjlighet att ge synpunkter på bland annat val av köldmedia. Anmälningsblankett finns att tillgå hos certifierade kontrollföretag.  

Observera att det är varje enskilt aggregats CO2e-mängd som avgör om miljöförbundet ska underrättas och inte anläggningens totala CO2e-mängd.

Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet. Detta gäller inte installation av och ingrepp i stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e.

Om den totala köldmediemängden överstiger 14 ton CO2e ska du som operatör informera miljöförbundet (tillsynsmyndigheten) om ett aggregat skrotas. Detta ska ske i den årliga kontrollrapporten senast den 31 mars efterföljande år.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27