Undvik miljösanktionsavgift

Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. Överträdelserna finns i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Bland annat följande gäller:

  • om du inte underrättar miljöförbundet före nyinstallation/konvertering (5000 kr)
  • om du kommer in med årsrapporten för sent, efter 31 mars (1000 kr)
  • om du inte gjort återkommande kontroll inom föreskrivet intervall (5000 kr)
  • om du inte gjort uppföljande kontroll efter utförd reparation som utförts efter en läcka (5000 kr)
  • om företag* utförande läckagekontroll ej har giltigt företagscertifikat, eller om person utförande läckagekontroll ej har giltigt personcertifikat (5000 kr)

 

*Undantag finns om certifierad person "monterar", (obs inte installation enligt definition förordningen (EU) nr 517/2014)) kan t.ex. gälla hermetiskt aggregat, där företaget inte behöver vara certifierat. Se till att i dessa fall inte använda ordet "installation" i eventuell redovisning i underrättelse eller årsrapport till miljöförbundet. Används ordet "installation" utgår miljöförbundet från ovan nämnd förordningsdefinition av "installation", då företaget måste vara certifierat.

Publicerad 2023-03-09, Uppdaterad 2024-01-18