Undvik miljösanktionsavgift

Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. Överträdelserna finns i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Bland annat följande gäller:

  • om du inte underrättar miljöförbundet före nyinstallation/konvertering (5000 kr)
  • om du kommer in med årsrapporten för sent, efter 31 mars (1000 kr)
  • om du inte gjort återkommande kontroll inom föreskrivet intervall (5000 kr)
  • om du inte gjort uppföljande kontroll efter utförd reparation som utförts efter en läcka (5000 kr)
  • om företag utförande läckagekontroll ej har giltigt företagscertifikat, eller om person utförande läckagekontroll ej har giltigt personcertifikat (5000 kr)

 

 

Publicerad 2015-03-09, Uppdaterad 2019-05-21