53297447-eld-i-kamin-och-staplad-ved.jpg

Eldstad

För att få installera en eldstad behöver du göra en anmälan.

Anmälan

För att få installera en eldstad, t.ex braskamin, kakelugn, öppen spis eller braskassett, så måste du göra en skriftlig anmälan. Samma gäller om du ska göra en ändring, t.ex byta insats eller kassett.

Detta gör vi för att säkerställa bland annat utsläppsnivåer, brandsäkerhet och verkningsgrad  - att lagkraven på de tekniska egenskaperna uppfylls. Är t.ex inte rökkanalen tillräckligt tät kan rökgaser kommer in i huset och koldioxidhalterna bli för hög.

Obs! Du får inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked och du får inte börja använda eldstaden förrän du har fått ett slutbesked. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut (Plan- och byggförordningen 9 kap 19 §).

Om byggnaden/bebyggelseområdet är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt och en skorsten ska byggas i samband med installationen av eldstad kan även bygglov krävas. Bygglovsenheten hör i sådana fall av sig när anmälan kommer in.

Så går det till:

  1. Anmälan - Skicka in anmälan via e-tjänst    eller blankett. Viktigt att du bifogar kontrollplan och prestandadeklaration för eldstaden.

  2. Startbesked – När din anmälan är godkänd får du ett startbesked och du kan låta installera eldstaden.

  3. Besiktning – Skorstensfejarteknikern (sotaren) kontrollerar installationen och utfärdar ett sakkunnighetsbevis (sotarintyg).

  4. Slutbesked – När installationen är färdig och sotaren har gjort sin kontroll ska du skicka in signerad kontrollplan och sotarintyg för att få ett slutbesked. När du har fått slutbesked får du börja elda.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på bygglov@ystad.se eller ringa 0411-57 72 30, tis-tors kl. 10-12, för att prata med en byggnadsinspektör.Publicerad 2022-09-29, Uppdaterad 2024-03-08

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

 

 

 

 

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.