Plank, staket, mur, häck och spaljé

Behöver man bygglov för att få sätta upp ett plank? Och vad är skillnaden mellan ett staket och ett plank? Här har vi samlat information till dig som vill börja bygga.

Plank och staket

Ett plank är oftare en tätare och högre konstruktion än ett staket och fungerar som ett skydd mot insyn och buller. Plank kräver bygglov om det är högre än 0,8 meter och tätare än 50 % genomsiktlighet. Förenklat kan man säga att 50 % genomsiktlighet är varannan pinne och varannan luft eller om du står rakt framför staketet ska det vara lika mycket luft som trä.

Om du vill sätta upp ett staket behöver du inte söka om bygglov om staketet är lägre än 1,2 meter från marken och har minst 50 % genomsiktlighet.

Mur

Om du i stället vill ha en mur så krävs det alltid bygglov om den planerade muren är över 0,5 meter hög.

Spaljé

Om genomsiktligheten är 50 % eller mer krävs det inte bygglov för spaljé oavsett höjd, under förutsättning att spaljén används som växtstöd.

Häck

Det krävs inga tillstånd att plantera en häck. Däremot finns det rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsningar och utfarter. Men om du ska plantera en häck rekommenderar vi att du pratar med din granne.

Ytterligare information

Boverket kan du läsa mer om de olika alternativen 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att sikten vid utfarter och korsningar inte skyms. Läs gärna mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Mur plank m m

Frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på bygglov@ystad.se eller ringa 0411-57 72 30, mån-tors kl. 10-12, för att prata med en bygglovshandläggare (knappval nr 2)

Publicerad 2023-04-24, Uppdaterad 2024-03-08

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

 

 

 

 

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.