7523522-privat-pool.jpg

Pool och tillbehör

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov, men det finns andra regler du behöver förhålla dig till.

Om du ändrar marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning kan du behöva marklov och om du vill ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan det krävas en anmälan. Det är oftast åtgärder som man gör runt omkring poolen som kan kräva bygglov, exempelvis om du vill ha ett pooltak eller uppföra ett plank runt poolen. 

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn och enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Läs mer här

Publicerad 2023-06-27, Uppdaterad 2024-03-08

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

 

 

 

 

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.