Ny detaljplan - planbesked

När det gjordes ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 2011 infördes ett nytt begrepp; planbesked.

Den som avser genomföra åtgärder som kan kräva en ny detaljplan eller områdesbestämmelser, alternativt ändring eller upphävande av en befintlig plan, har möjlighet att begära planbesked.  

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning och karta över tänkt åtgärd.

Att ansöka om planbesked är enligt lagstiftningen avgiftsbelagt. Kommunen har då skyldighet att lämna ett besked inom 4 månader om de kommer påbörja ett planarbete eller inte. Om ett positivt besked lämnas kommer det framgå beräknad tidpunkt för beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser påbörja ett planarbete kommer skälen i så fall att framgå.

En avgift tas ut för planbeskedet oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Om kommunen beslutar att planläggning ska ske tecknas därefter ett planavtal mellan den sökande och kommunen, där kostnaderna för planarbetet regleras.

Kontakta Stadsbyggnadsavdelningen i Ystad om ni har frågor om planbesked.

Bild - Planbesked

 

 

 

Publicerad 2014-12-17, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se