Pågående detaljplaner

Publicerad 2019-03-27, Uppdaterad 2019-10-23

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se