Sovestadby_1_149_plangrans.jpg

Sövestadby 1:149

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att använda fastigheten för bostäder, handel och kontor. Planen syftar också till att ersätta en del av den gamla detaljplanen från 1961 med en aktuell plan som visar lämplig markanvändning vid korsningen mellan riksväg 13 och Högestavägen. Vidare ska bebyggelsen inom planområdet skyddas genom att införa varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se

 

 

Publicerad 2020-11-13, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad