Oja_plangrans.jpg

Öja gård, planprogram

Planens syfte är att skapa en hållbar och attraktiv ny stadsdel i Ystad. Stadsdelen ska vara en naturlig utveckling av tätorten Ystad och utgöra ett naturnära och grönt boende, samt ett komplement till de förtätningsprojekt som sker i andra delar av Ystad. Stadsdelen ska erbjuda en blandad stad kring Öja gård, med bostäder, skola, handel och grönområden.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Ystad, i anslutning till riksväg 19 mot Kristianstad. Området ligger mellan Dag Hammarskjölds park, Öja by och Öja verksamhetsområde och omfattar 83 hektar mark.

 

 

 

 

 

Publicerad 2019-06-28, Uppdaterad 2020-09-22

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad