Oja_plangrans.jpg

Öja gård - planprogram

Planens syfte är att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel i Ystad. Stadsdelen ska vara en naturlig utveckling av tätorten och utgöra ett naturnära och grönt boende, samt vara ett komplement till de förtätningsprojekt som sker i andra delar av Ystad. Stadsdelen ska erbjuda en blandad stad kring Öja gård, med bostäder, skola, handel och grönområden.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Ystad, i anslutning till riksväg 19 mot Kristianstad. Området ligger mellan Dag Hammarskjölds park, Öja by och Öja verksamhetsområde och omfattar 83 hektar mark.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se

 

 

Publicerad 2019-06-28, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad