Hamnen_Rokeriet.jpg

Hamnen 2:1 och 2:2, delar av

Detaljplanens syfte är att fortsatt kunna använda marken som småbåtshamn och att behålla och utveckla den service som båtägare, gästhamnsbesökare och andra besökare förväntar sig inom en småbåtshamn.

Vidare ska planen göra det möjligt att anlägga ett kallbadhus på den befintliga piren/bryggan.

Detaljplanen var ute på granskning 22 maj - 12 juni 2024

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist, mejla fredrik.malmquist@ystad.se 

 

 

 

Publicerad 2021-03-25, Uppdaterad 2024-06-17

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad