del_av_Hamnen-1.jpg

Hamnen 2:1 och 2:2, del av

Planens syfte är att fortsatt kunna använda marken som småbåtshamn, och att behålla de funktioner och den service som båtägare, gästhamnsbesökare och andra besökare förväntar sig inom en småbåtshamn. Planen ska också göra det möjligt att utveckla befintliga verksamheter och att lägga till nya verksamheter och funktioner som har en koppling till eller en fördel av att ligga inom en småbåtshamn.
Planen ska vidare göra det möjligt att anlägga ett kallbadhus vid den brygga som anlagts inom småbåtshamnen.

 

 

 

Publicerad 2021-03-25

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad