Verkmastaren.jpg

Verkmästaren 11

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda fastigheten Verkmästaren 11 för centrum- och idrottsändamål som till exempel handel, kontor, samlingslokaler, träning och tävling samt föreningsliv. Dessa ändamål ska ge en möjlighet att utveckla fastigheten så att det skapas bra komplement till bostadsområden, fritidsanläggningar och skolor inom stadsdelen Surbrunnen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se

 

 

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad