Herrestad_65_9.jpg

Herrestad 65:9

Syfte med planen är att pröva möjligheten att använda marken för bostadsbebyggelse i form av småhus samt att pröva omfattning och utformning av kommande bebyggelse.

Planområdet ligger inom särskild värdefull miljö och det ska fästas stor vikt vid anpassning av kommande bebyggelse till befintliga miljöer. Vidare ska detaljplanen säkerställa en fungerande dagvatten- och skyfallshantering.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se 

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad